Sprievodca právami pacienta na sociálnu a zdravotnú starostlivosť 2017

Obrázok používateľa admin

AOPP ďakuje pani viceprezidentke Miroslave Fovenyes z OZ Lymfoma Slovensko, ktorá v rámci projektu poradenských centier odviedla obrovský kus práce. Súčasťou projektu bolo aj  vypracovanie Brožúrky, ktorá je venovaná pacientom, poradenstvu v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti.

Poslaním AOPP je chrániť práva, obhajovať a presadzovať záujmy pacientov, zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených fyzických osôb, a to v oblasti sociálnej, zdravotnej, vzdelávacej, kultúrnej a spoločenskej. Zároveň tento informačný materiál vysvetľuje pacientom aké agendy/životné situácie pacienta dané inštitúcie pokrývajú. Poskytuje mu aj stručný prehľad možností pomoci v sociálnej oblasti, ako aj prehľad práv v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Brožúra uvádza aj základné kontakty na inštitúcie a ďalšie zdroje informácii.
Informácie v tejto brožúre vychádzajú zo znení zákonov účinných k 01.04.2017.

Brožúrku nájdete na tomto mieste.