Dotazník – Prístupnosť verejnej dopravy pre OOSPO v krajinách V4

Obrázok používateľa admin

Tento prieskum je určený pre osoby s obmedzenou mobilitou vo všetkých krajinách Visegradskej štvorky (SK, CZ, PL, HU). Cieľom je zistiť úroveň informovanosti o právach osôb s obmedzenou mobilitou vo verejnej doprave a hodnotenie jej prístupnosti. Dotazník nadväzuje na prieskum z r. 2015.

Zo Slovenska sa ozvalo veľmi málo respondentov, chýbajú informácie najmä v skupine osôb s mentálnym postihnutím. Pokiaľ ste ochotní pomôcť, vyplňte tento dotazník.

V mene organizátorov ďakujeme.