Nenechajme nikoho v úzadí

Obrázok používateľa admin

"Leave no one behind"

Všetci ľudia s Downovým syndrómom musia mať príležitosti žiť naplnené životy, ktoré zahŕňajú všetky aspekty spoločnosti, a to na plnom a rovnakom základe ako ostatní ľudia. Agenda OSN pre trvalo udržateľný rozvoj 2030, čo je globálny akčný plán pre ľudí, planétu a prosperitu, sa zaväzuje že "nikoho nenechá v úzadí".

Avšak realita dneška je, že prevládajúce negatívne postoje, nízke očakávania, diskriminácia a sociálne vylúčenie zaručuje ľuďom s Downovým syndrómom, že „ostávajú v úzadí“. Sú tu nedostatočne pochopené výzvy, ktorým čelia jednotlivci počas ich života, je tu neschopnosť podporiť ich vhodnými príležitosťami a nástrojmi potrebnými na to, aby mohli žiť plnohodnotné životy.

Ľudia s Downovým syndrómom a tí, ktorí s nimi pracujú a podporujú ich, musia byť oprávnení obhajovať tieto príležitosti. Môžu potom osloviť kľúčové zainteresované strany, aby sa uistili, že chápu, ako uchopiť tieto príležitosti a následne šíriť túto správu s cieľom priniesť skutočnú zmenu.

Na Svetovom dni Downovho syndrómu, vo štvrtok 21. marca 2019, vyzývame každého človeka s Downovým syndrómom, aby povedal svetu vetu: "Nenechajme nikoho v úzadí".

Kampaň Spoločnosti Down's Syndrome International znie:

  • vysvetľovať, ako negatívne postoje a nedostatok vedomostí o potenciáli ľudí s DS vedú k tomu, že zaostávajú za ostatnými nielen v spoločnosti, ale aj v komunite ľudí
    s postihnutím a spoločenstve Downovho syndrómu;

  • vysvetľovať ako v rôznych oblastiach života, akými sú celoživotný osobný rozvoj, osobné vzťahy, vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, práca a živobytie, rekreácia a voľný čas
    a účasť na verejnom živote, musia mať VŠETCI ľudia s Downovým syndrómom príležitosti založené na plnom a rovnocennom základe s ostatnými;

  • povzbudzovať ľudí s Downovým syndrómom, ich spolupracovníkov a podporovateľov     v obhajovaní týchto príležitostí;

  • oslovovať kľúčové zainteresované strany vrátane odborníkov v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a sociálnej starostlivosti, zamestnávateľov, komunitné a verejné orgány, médiá a širokú verejnosť, aby pochopili, ako môžu ponúkať vhodné     príležitosti, a nabádať tieto zainteresované strany, aby šírili túto správu s cieľom dosiahnuť zmenu.

Táto kampaň bude včlenená do všetkých činností WDSD Spoločnosti DSi, preto povzbudzujeme všetkých ľudí na celom svete, aby urobili to isté.

#LeaveNoOneBehind #NenechajmeNikohoVuzadi #WorldDownSyndromeDay #WDSD19

Dandy Divílková

https://www.worlddownsyndromeday2.org