X. snem SDS

31. 7. 2021 o 10.00 hod. sa v Trenčíne v hoteli Elizabeth uskutoční X. snem Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku (SDS).

Vítaní sú všetci členovia SDS, aby si vypočuli, čo SDS za uplynulé 4 roky dokázala a kam smeruje, aby sa podieľali na voľbe výkonných orgánov nášho občianskeho združenia a zapojili sa do podnetnej diskusie. Zároveň sú vítaní všetci dobrovoľníci, ktorí sú ochotní poskytnúť svoje služby a svoj voľný čas v prospech celku.

Preto ak máš chuť pracovať v predsedníctve SDS ako dobrovoľník, máš zručnosti, ktoré v SDS dokážeš využiť a uplatniť, určite nám to daj vedieť a príď.

snem-plagat-v2.png

9.30 registrácia účastníkov

10.00 - 14.00 zasadanie snemu

12.30 – 13.00 obedňajšia prestávka

Program:

 1. Privítanie účastníkov (D. Fabian)

 2. Voľba volebnej a návrhovej komisie, návrh kandidátov do PREDSEDNÍCTVA SDS

 3. Správa predsedníctva SDS za uplynulé funkčné obdobie (R. Lezo)

 4. Správa o hospodárení za uplynulé funkčné obdobie (P. Hyclák)

 5. Správa revíznej komisie (D. Fabian)

 6. Správa redakčnej rady Slnečnice (D. Krátka)

 7. Diskusia

 8. Udelenie absolutória odstupujúcemu predsedníctvu SDS

 9. Správa volebnej komisie o výsledkoch priamych volieb členov predsedníctva SDS na funkčné obdobie 2021-2024

 10. Správa návrhovej komisie

 11. Rôzne

 12. Záver

Ak sa chceš snemu zúčastniť, vyplň prihlášku. Prihlášku je potrebné vyplniť do 15. 7. 2021, aby sme vedeli včas zabezpečiť občerstvenie a obed.

Prihlásiť sa

snem-foto.jpg