Členské na rok 2016

Obrázok používateľa admin

Milí členovia SDS,

ďakujeme Vám za doterajšiu priazeň a podporu, tešíme sa, že ste súčasťou našej veľkej rodiny. Radi by sme Vám pripomenuli, že ak chcete naďalej dostávať časopis Slnečnica a využívať ďalšie výhody členov SDS, nezabudnite včas uhradiť členský príspevok na rok 2016.

Pre zjednodušenie platenia členského sme doplnili možnosť platiť aj cez VIAMO. Viac o tomto spôsobe úhrady TU.

Platiaci členovia majú možnosť zúčastňovať sa niektorých akcií spoločnosti, rekondičných pobytov s príspevkom našej spoločnosti, majú právo voliť a byť volení do orgánov spoločnosti a dostávať bezplatne časopis SLNEČNICA.

Informácie o úhrade členských príspevkov nájdete na tomto mieste.