Peter Filip

Člen predsedníctva
Získavanie financií pre SDS
Organizovanie rekondičných pobytov

 

Trnava

S Downovým syndrómom som sa po prvýkrát stretol v júli 1999. Práve vtedy sa nám do rodiny narodilo naše druhorodené dieťa, Nikola. Počas tehotenstva nič nenasvedčovalo tomu, že by mal nastať nejaký problém. O to väčší bol šok, ktorý nás čakal po pôrode a oznámení predbežnej diagnózy “Downov syndróm“. Naša snaha po informáciách nás priviedla až do ambulancie prof. Šustrovej. Práve od nej sme sa dozvedeli o existencii Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku.

Od začiatku sme sa rozhodli k Nike správať ako k zdravému dieťaťu. Keďže sme skautsky založená rodina, Nikola s nami od 3 rokov pravidelne absolvovala letné skautské tábory, kde sa začleňovala do bežného kolektívu.

Činnosť SDS na Slovensku sme sledovali prostredníctvom časopisu Slnečnica a v roku 2012 sme sa zúčastnili rekondičného pobytu, na ktorom som vypomáhal s aktivitami. Od roku 2013 som členom predsedníctva spoločnosti. V Spoločnosti pomáham pri získavaní sponzorov a spoluorganizovaní rekondičných pobytov.