Rekondičné pobyty

Obrázok používateľa admin

SDS každoročne organizuje pobyty pre rodiny s deťmi s DS a tábory bez rodičov pre deti od 15 rokov.

Pobyty pre rodiny s deťmi

Pobyty pre rodiny s deťmi s DS organizuje Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku od jej začiatkov, teda od roku 1993. Medzi priekopníkov patrili prof. Mária Šustrová a prof. Černay. Prostredie Belušských Slatín bolo stvorené na rehabilitáciu detí s DS. Od roku 2003 pobyty organizujú manželia Lezovci pre deti, ktoré majú radi vodu, koníky, turistiku a matematiku pani Netty Engels, hrnčiarsky kruh, muzikálnu dielňu a skautizmus. Pobyt sa uskutočňuje začiatkom letných prázdnin. Boli už v Starej Lesnej, na Čertove,  vo Vyšných Ružbachoch, v Terchovej a teraz smerujú do Jánskej doliny. Podľa veku a skladby detí sa pripravujú aktivity a tvorivé dielne. Na pobyty sú prizývaní aj terapeuti a pre rodičov sú pripravené odborné prednášky. Tieto pobyty sú podporené darcami z 2 % daní a niekedy aj projektami z MPSVaR.  

Pobyty pre "dospelákov s DS"

Pobyty „Dospelákov s DS“ (deti od 15 rokov, bez rodičov) od roku 2006 organizuje Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku a patrí im vyhradený termín počas letných prázdnin. Organizovali sme pobyty v Dudinciach, v Piatrovej, na Duchonke, 2-krát v Slávnici, v Kokave nad Rimavicou a v Belušských Slatinách. Pobyt je bez rodičov, s viacerým asistentami, v prírode, zameraný na sebaobslužné činnosti a je určený hlavne tým, ktorí majú chuť zažiť dni plné zábavy, hier, aktivít a prekvapení... A hlavne bez rodičov. Pobyt sa uskutočnil 2-krát aj vďaka podpore Nadácie VÚB.

Zimné pobyty

Zimné pobyty (predĺžený víkend na snehu) sa tešia čoraz väčšej obľube. Lyžiari aj nelyžiari – na sánkach, boboch, ale aj lyžiach strávia 3-4 dni na slovenských svahoch. Sú spestrené diskotékou, karnevalom, ale i otvoreným a neorganizovaným nápadom. Pobyt robievame väčšinou v mesiaci február, po polročnom vysvedčení, na miestach ako Čertov, Terchová. Tento pobyt väčšinou organizujeme mailovou komunikáciou medzi stálymi návštevníkmi zimných radovánok a budeme radi ak sa pridajú aj ďalší.