Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám

Obrázok používateľa admin

ZPMP v SR v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a Úradom splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti realizuje projekt "Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám".

Úlohou projektu je vytvoriť nástroj na presadzovanie politík v oblasti sociálnych služieb na konkrétnu cieľovú skupinu – ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodiny na území BSK.

Na začiatku projektu by sme radi zistili, v akej situácii sa nachádzajú rodiny, aké sú potreby ich dieťaťa a rodiny, s akými problémami sa musia denne vysporiadať. Chceme bližšie spoznať ich názory a prípadné podnety či očakávania na pozitívne zmeny v oblasti služieb.

Za týmto účelom budeme v rámci BSK organizovať 10 stretnutí s rodinami a budeme tiež robiť dotazníkový prieskum. Online dotazník môžete vyplniť TU.

Po vyhodnotení dotazníkového prieskumu vypracujeme spoločne s Odborom sociálnych vecí BSK písomný návrh, v ktorom budú zapracované nové riešenia. Finálna verzia dokumentu by mala byť predložená na rokovanie zastupiteľstva BSK.  

Prvé stretnutie bude už 18. januára v Bratislave. Pozvánky nájdete v prílohe.

PhDr. Iveta Mišová
riaditeľka Republikovej centrály ZPMP v SR

PRÍLOHA: