Ako zlepšiť prístup lekárov k ľuďom s MP

Obrázok používateľa admin

Konferencia na tému Ako zlepšiť prístup lekárov k ľuďom s mentálnym postihnutím, ktorá sa konala vo štvrtok 9. novembra pod záštitou Janky Žitňanskej, poslankyne Európskeho parlamentu bola veľmi dlho očakávanou témou.

Témy a odborné obsadenie lektorov vnieslo veľa pozitívnych a praktických pripomienok a podnetov k pripravovaným zákonom a projektom na MZ SR (výbor pri MZ kde bude pracovať prof. MUDr. Mária Šustrová CSc. a prof. MUDr. Jozef Glasa CSc., PhD., pripravuje sa nová klasifikácia prehodnocovania diagóz). Pripravuje sa tiež zapojenie SHŠO s programom "zdravý športovec s MP", tento program beží už v iných štátoch a odborne ho zastrešuje Bjoern Koehler - zástupca Healthy Athletes.

Riaditeľka ZPMP v SR PhDr. Stefi Nováková zhrnula poslanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v článku Zdravie. Pripomenula hlavné veci, ktoré budú iniciovať na MZ SR, kde jednou z nich je riešenie doprovodu u starších ľudí s MP a preplácanie nákladov od zdravotnej poisťovne napr. pri kúpeľnej liečbe.

Z dotazníkov, ktoré predchádzali konferencii čerpala pri otvorení aj Janka Žitňnanská a na svojej FB stránke zverejnila pozitívne vzory a odporúčaných lekárov pripravených pracovať s osobami s MP: http://bit.ly/2AoL8C5 (pozn. niektorí lekári nechceli byť zverejnení pre veľkú vyťaženosť).

Viac nájdete aj na FB profile Janky Žitňanskej.

Róbert Lezo