Na tému – sexualita

Obrázok používateľa admin

Naučme sa o tele
Pre malé dieťa je úplne prirodzené sa zaujímať o svoje telo a o to, ako pracuje. Rovnako majú tento záujem aj deti s Downovým syndrómom, len niekedy im ich jazykové schopnosti nedovoľujú formulovať otázky a dostávať odpovede. Pre tento dôvod rodičia s deťmi s DS možno potrebujú iniciovať diskusie s dieťaťom, a to v tom istom veku, kedy sa aj iné deti pýtajú a učia o tele.

Predkladanie vhodných informácií môže eliminovať pocity hanby, viny, či iné negatívne javy u dieťaťa v spojitosti s genitáliami a telom a môžu položiť základný stupienok vedomostí pre budúce diskusie, keď už dieťa bude staršie.
    
Správne pomenovania intímnych častí tela
Pre deti s DS je učenie vhodných pomenovaní a termínov dôležité, a to z mnohých dôvodov:
1/ učenie sa a rozprávanie o celom tele a jeho častiach povzbudzuje vaše dieťa akceptovať a cítiť sa dobre. Ak sa vyhýbate diskusii o genitáliách alebo používate detinské výrazy ako „Pí-Pí“, „pú“ alebo nejasne („tam dole“ „tamtie časti“) , vaše dieťa sa naučí, že hovoriť o genitáliách je nie dobré, že tieto časti tela sú snáď zahanbujúce alebo zlé. Jedným z cieľov vzdelávania o sexualite je dosiahnuť spokojnosť, seba-akceptáciu, aby sa dieťa cítilo samo so sebou dobre. Skoré učenie sa vhodných termínov je jedna z ciest k dobrému a zdravému základu o sexualite a dáva dieťaťu na vedomie, že ste prístupný jeho svetu.

2/ učenie sa správnym výrazom pre časti tela v detstve napomáha neskoršiemu učeniu. Učenie zahŕňa nácvik použitia toalety, správnej hygieny, telesných zmien počas puberty, sexuálne výrazy v partnerstve.

3/ Profesionálna literatúra predpokladá, že deti s bežnou terminológiou o tele s väčšou pravdepodobnosťou oznámia pokus o zneužitie alebo napadnutie, ak sa také niečo stane a ak ho oznámia, sú braní hodnovernejšie, ak používajú správnu terminológiu na vykreslenie toho čo sa stalo. Mnoho rodičov je dobre informovaných o vzrastajúcom počte zneužívania postihnutých jedincov. Tento fakt sám o sebe by vás mal motivovať k premýšľaniu o tom, ako naučiť svoje dieťa správnu terminológiu.

Rodičom je občas nepríjemné učiť dieťa presnú terminológiu. Slová ako vagína či penis (niektorí ľudia ich v živote nepovedali) sa zdajú byť divné alebo radšej nie sú ani používané. Dajte si čas a naučte sa presnú terminológiu. Skúste si to doma pred zrkadlom. Alebo si kúpte knihu pre deti, kde sú pomenované časti tela a nahlas si dané termíny hovorte, pokiaľ si na ne nezvyknete. Predsa učíte dieťa výrazy ako sú nos, noha, čelo, ústa, oči, tak zaraďte do učenia aj výrazy pre intímne partie, slová ako ako penis, prsia, vagína.

Niektorí rodičia sa obávajú, že keď naučia dieťa správne výrazy intímnych častí, že ich dieťa bude používať v nevhodných situáciách alebo na verejnosti. Väčšina rodičov má po ruke množstvo smiešnych, zahanbujúcich, zatiaľ nevinných historiek o ich malých deťoch,  ktoré urobili dáku spoločenskú chybu, „faux pas“. Ale to sa stáva všetkým deťom a je reálne predpokladať, že aj vaše dieťa urobí niečo podobné. Avšak kombinácia správnej terminológie so sociálnymi pravidlami o tele a intimite zvyčajne dokážu redukovať pravdepodobnosť týchto sociálnych chybičiek na minimum.

Jeden taký milý príbeh:
Dcéru som učila o rozdieloch mužského a ženského tela. Celkom som očakávala dáky trápny moment. Učila som ju totiž slovo penis a dcéra to vyslovovala „arašid“. (v angličtine je výslovnosť oboch slov veľmi podobná „pínes“ a „pínac“ – pozn. redakcie) Jedna zo základných  viet, ktoré sme preberali, bola: "Chlapci majú penis, dievčatá vagínu.“ Krátko na to sme šli k mojim rodičom. Malá sa ma nevinne spýtala „Dedko má arašidy?“ Dedko hneď šiel dáke pre ňu nájsť. Vedela som, že sa pýta na niečo iné, nuž som jej potichu a rýchlo odpovedala, dokiaľ sa starý otec vrátil s orieškami. V tú chvíľu som bola veľmi vďačná, že mojej dcére je tak ťažké rozumieť čo hovorí!

Kúpete dieťa? Meníte plienky? To sú chvíle kedy deti objavujú genitálie úplne prirodzene a vy máte možnosť dieťaťu sprístupniť správne výrazy.  Nájdite odvahu v tej chvíli. Možno sa  objaví zvedavá otázka počas prezliekania sa alebo pri kojení súrodenca. Môžete povedať: „Toto sú prsia, keď budeš veľká, budeš mať také isté“ (ak je to dievča) alebo „Toto sú prsia, kŕmim tvojho brata“. Ak je dieťa vo veku, kedy má chuť skúmať veci dotykom, použijeme presný výraz a „položíme mu hranice“. Napríklad: „toto je môj zadok, prosím nedotýkaj sa mi ho.“

Ak je dieťa vo veku, kedy sa hrá s bábikami, obnažte niektorú, ktorá je anatomicky vhodná a ukážte mu časti tela a rozdiely, ktoré napomôžu dieťaťu spoznať informáciu o tom, že genitálie majú svoje miesto na tele presne tak, ako aj iné časti tela.

Nájdite v kníhkupectve vhodné tituly pre deti, kde sú obrázky častí tela a vysvetlené rozdiely medzi pohlaviami, ako aj ďalšie užitočné informácie.

Ak vaše dieťa používa pre vás neprijateľné výrazy, zistite čo vie a čomu rozumie.

Napríklad: „Nikdy som ťa nepočula používať toto slovo, vieš čo znamená?" Ak nevie, definujte to slovo a navrhnite mu iný výraz, vhodnejší, ktoré by malo používať. Môžete povedať niečo ako:
„........ je veľmi škaredé slovo pre .......... To je intímna časť ženy (muža)“ (Použite obrázok, kde ukážete danú časť, o ktorej hovoríte.) alebo „Bude lepšie, keď radšej použiješ slovo .......... Znamená to to isté, len je to krajšie slovo (alebo viac pozitívne)."

Ešte stále sa ľudia s postihnutím dostávajú málo k informáciám o vlastnej sexualite.  Dúfame, že tento článok a informácie v ňom vám pomôžu, podporia vás a vašu rodinu na ceste životom.

Zdroj: Terri Couwenhoven - Teaching children with Down syndrome about their bodies, boundaries and sexuality, 2007.

Spracovala: Dandy Divílková