Tábor pre mládež s Downovým syndrómom

Obrázok používateľa admin

Všetkých odvážnych mladých vo veku od 15 do 30 rokov pozývame zažiť spolu s nami v lete veľké dobrodružstvo. Téma tábora je "Letíme do vesmíru." Tábor sa uskutoční od 31. 7. 2022 do 6. 8. 2022 na chate Panoráma v Súľove.

Cena tábora je 210 €. Pre členov Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku bude poskytnutá zľava z ceny v minimálnej výške 33 € (presná výška zľavy bude rodičom účastníkov tábora včas komunikovaná).

Cena zahŕňa ubytovanie, stravu 5x denne, výlet a zabezpečenie programu počas celého týždňa.
Doprava na tábor a z tábora je individuálna.

Platba

Záloha za každého prihláseného účastníka pobytu je vo výške 100 EUR, treba uhradiť do 30. 4. 2022 na číslo účtu spoločnosti Downovho syndrómu:
IBAN: SK61 0200 0000 0001 6573 1012, variabilný symbol: 032022
+ do správy pre prijímateľa uviesť meno účastníka.
 Zvyšok sa bude platiť na mieste.

Prihláška --> TU

Zodpovedná osoba: Andrea Pilná, 0911 902 990, andreapilna17@gmail.com
Počet miest je obmedzený. Uprednostnení budú tí, ktorí majú zaplatenú zálohu za pobyt.

Tešia sa na Vás všetci animátori.