Október - mesiac povedomia o Downovom syndróme

Obrázok používateľa admin

Blíži sa október, mesiac, ktorý je už od 80-tych rokov minulého storočia spájaný so šírením povedomia o Downovom syndróme. Hoci od vzniku tejto myšlienky prešlo niekoľko desaťročí, stále pretrvávajú v spoločnosti mnohé predsudky či mýty.

O šírenie osvety sa snažíme v priebehu celého roka, avšak v októbri si ľudí s Downovým syndrómom zvyknú všimnúť aj iné médiá či ľudia, ktorých sa to priamo netýka.

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku pripravuje na október niekoľko aktivít zameraných na zviditeľnenie ľudí s Downovým syndrómom.

Na sociálnych sieťach sa každý deň budeme zaoberať jedným z mýtov, predsudkov alebo postojov a spolu s vami budeme diskutovať o tom, ako to vidíte vy a čo by ste k danej téme chceli či vedeli povedať. Cieľom je bližšie spoznať ľudí s Downovým syndrómom, ich možnosti, schopnosti a potenciál. Zdieľaním na svojich profiloch môžete aj vy pomôcť šíriť skutočný obraz ľudí s Downovým syndrómom tak, aby ich spoločnosť mohla bližšie spoznať a zahodiť stále pretrvávajúce predsudky.

Pripravujeme aj niekoľko rozhovorov na sociálnych sieťach.

Sledujte nás na Facebooku a Instagrame, o všetkom budeme včas informovať.