Ján Rehák

Člen kontrolnej komisie

 

Dubnica nad Váhom

Do kontrolnej komisie som sa prihlásil po dlhoročnej spolupráci s SDS a jej členmi. Ďakujem za prejavenú dôveru prítomným členom na sneme.

Som otcom 20-ročnej dcéry Janky s DS. Je pre mňa dôležité, aby spoločnosť Downovho syndrómu fungovala podľa jej stanov a pre rodiny detí s DS.

Chcem kontrolovať nie len chod spoločnosti po ekonomickej stránke, ale aj ochranu, správanie všetkých členov SDS. I naďalej sa budem podielať na organizovaní pobytov a akcií.