Uvítanie novej predsedníčky SDS

Obrázok používateľa admin

Milí rodičia, priatelia a sympatizanti,

v sobotu 31.7.2021 sa konal X. snem Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku (SDS) v Trenčíne.

Snem sa schádza raz za tri roky (tento snem sa však vzhľadom na pandemickú situáciu uskutočnil až po 4 rokoch) a dáva možnosť prihlásiť sa každému, kto by chcel pracovať v predsedníctve ako dobrovoľník aj mimo neho, pomôcť nám s aktivitami pre všetky vekové kategórie ľudí s Downovým syndrómom.

Na sneme spoločnosti sa zúčastnilo iba cez 50 ľudí (vrátane rodinných príslušníkov). Ďakujeme aj za rodičov starších ľudí s DS čo prišli a stáli pri zrode SDS. Mohol prísť každý kto chcel a záležalo mu na našej viac ako 27-ročnej SDS-ke. Najvzdialenejší účastníci prišli až zo Sniny!

Ja ako odstupujúci predseda som zanechával rozpracované projekty, o ktoré ma poprosili, aby som ich dotiahol a pomohol novozvolenému predsedovi/predsedníčke rozbehnúť nové veci, pri ktorých som bol garantom (pobyty, znakovanie, matematika pre deti s DS, ...).

Po voľbách sa novou predsedníčkou spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku stala Ing. Mária Srnáková, ktorá bola dlhé roky podpredsedníčkou SDS.

Prajem jej a aj novému predsedníctvu veľa energie do rozbehu aktivít SDS, radi privítame opäť medzi nami nových dobrovoľníkov, vaše nápady, postrehy.

Sľubujem pomoc predsedníctvu aj naďalej v pokračovaní a napĺňaní cieľov Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku, ako aj pomoc čestnej predsedníčky Prof. Doc. MUDr. Márie Šustrovej CSc., ktorá na diaľku pozdravila účastníkov snemu vo svojej Zdravici.

Lezo Róbert (Robo)