Cyklus ženy

Obrázok používateľa admin

Otázkou, ako budú reagovať ich dcéry s Downovým syndrómom na svoju prvú periódu, sa zaoberá veľa matiek. Ako možno dievča pripraviť, aby sa – až táto situácia nastane – nevydesila? Ako jej vysvetliť, že menštruácia je niečo celkom prirodzené a že ju jedného dňa dostane každá, a že práve to je radostným znakom dospelosti. A ako bude dcéra k menštruácii pristupovať? Bude zvládať používanie vložiek alebo dokonca tampónov? Bude si vedomá toho, že o svojej perióde netreba hovoriť na verejnosti?

Pre dospievajúcich s Downovým syndrómom sú charakteristické rovnaké emocionálne zmeny ako pre dospievajúcich väčšinovej populácie. Každý dospievajúci, ktorý žije v rodine, komunite alebo navštevuje školu a je zároveň vystavený hlavným prúdom médiálnej spoločnosti, nevyhnutne rozvíja svoje vedomie aj o tému sexuality. Teenageri a mladí dospelí s Downovým syndrómom bežne prejavujú záujem o randenie, manželstvo a aj rodičovstvo. A podobne sú na tom aj s typickým adolescentným správaním a zmenami nálad.  

Menštruácia u dievčat s Downovým syndrómom sa taktiež nelíši od ostatnej populácie žien. V priemere začínajú menštruovať vo veku 12 rokov, ale cyklus môže začať už vo veku 10 rokov alebo príde neskôr, až okolo 14. roku. Väčšina dievčat a žien s DS má pravidelný cyklus s rovnakými menšinovými nezrovnalosťami typickými pre rovesníčky. Väčšinou je prvý rok cyklu nepravidelný a priebeh vie byť problematickejší. Ak máte pochybnosti o zdravotnom stave dcéry, prebiehajúcu nepravidelnosť menštruačného cyklu, výraznú bolesť počas menštruácie alebo extrémne predmenštruačné príznaky, vyhľadajte lekárske vyšetrenie.

Ak budete prezentovať menštruáciu ako zdravý, normálny a prirodzený jav, pomôže to dcére brať túto tému viac pozitívne. Dôležitá je príprava na toto prichádzajúce obdobie. Popremýšlajte, čo je pre vás ako rodiča prijateľné. Možno bude dobré, keď bude vidieť svoju mamu pri výmene vložky, popri tom môžete prakticky a jednoducho vysvetliť základ fungovania ženského tela. Bude treba natrénovať veľa potrebných vecí.  

Diskrétnosť pri výmene vložky
S kým môže o tejto veci v prípade otázok či problémov hovoriť napríklad v škole (mala by vedieť vymenovať ľudí, ktorí patria k dôveryhodným).
Kde a v akých priestoroch (v škole, v práci, doma) sa môže upraviť či vymeniť si vložku.
Ak ste jediný rodič - otec, požiadajte blízku priateľku či členku rodiny, ktorá by mohla vašej dcére pomôcť s touto témou.

Dôležitý bod bude ísť do školy, ktorú vaša dcéra navštevuje a prediskutovať tento nový fakt s učiteľmi dievčaťa, aby vedela na koho sa bude môcť obrátiť v nutnosti pomoci. Je vhodné zakúpiť malý kalendár, kde si bude (prípadne s vašou pomocou) zapisovať bolestivé dni, dni menštruácie, aby ste mali prehľad o cykle. Povedzte dcérke, že máte radosť, že z nej onedlho bude žena. Ak to oslávite drobnou oslavou, bude to pre ňu oveľa príjemnejšie a menej stresujúce.

Antikoncepcia áno či nie?
Aspoň polovica (v niektorých štúdiach sa uvádza až 70%) všetkých žien s Downovým syndrómom ovuluje a je plodná. A 35 - 50% detí narodených matkám s Downovým syndrómom môže mať trizómiu 21 alebo iné vývojové postihnutie.

Problematika používania antikoncepcie je rodinnou záležitosťou. Preberte s dcérou v rodinnom kruhu jej predstavy, očakávania do budúcnosti, vaše predstavy a možnosti. Dnes sa veľmi často odporúča antikoncepcia ako forma úpravy menštruačného cyklu, zlepšenia pleti, prevencie pri hrozbe znásilnenia... faktorov na zváženie je veľa. A následne svoje predstavy treba prediskutovať s odborníkom, ktorý navrhne najlepšie riešenie vo vašej situácii.

Väčšina populácie žien s DS môže používať akúkoľvek metódu antikoncepcie bez zvýšeného zdravotného rizika. Zvolená metóda bude závisieť od osobnej preferencie, schopnosti účinne používať antikoncepciu a možných vedľajších účinkov. Sterilizácia (známa aj ako podviazanie vaječníkov) môže byť tiež vykonaná bez zvýšeného rizika, pokiaľ je žena s DS v stabilnom zdravotnom stave. V každom prípade by mala byť každá žena čo najviac zapojená do rozhodovania o jej vlastnom tele, samozrejme podľa vlastných mentálnych schopností.

Klimaktérium u žien s Downovým syndrómom
Zvyčajne sa ženy s DS dostanú do obdobia prechodu, teda do klimaktéria, skôr ako je tomu u bežnej populácie. Priemerný vek žien prichádzajúcich do klimaktéria vo všeobecnej populácii je 51 rokov. U žien s DS sa znižuje začiatok tohto obdobia asi na 46 rokov, ale môže prísť aj skôr. V niektorých zdrojoch sa uvádza hraničný vek 40 rokov.

Príznaky klimaktéria
Ženy s Downovým syndrómom prechádzajú rovnakými štádiami a prejavia sa u nich rovnaké symptómy prechodu ako u akejkoľvek inej ženy. Telo prestáva produkovať vajíčka a postupne sa znižuje hladina hormónov potrebných na reprodukciu. A následne prichádza menopauza. O menopauze sa hovorí vtedy, ak žena nemala dvanásť mesiacov a viac menštruáciu.

Príznaky typické pre obdobie klimaktéria a menopauzy sú bežné ako aj u väčšinovej populácie žien:

  • návaly horúčavy
  • únava
  • bolesti
  • zvýšenie telesnej hmotnosti následkom nutkania jesť
  • depresia a zmeny nálady
  • zmeny stavu kože a vlasov

Pre lepšie zvládnutie tohto obdobia je dôležité dodržiavať zdravý životný štýl – veľa pohybových aktivít, upraviť jedálny lístok a hlavne čo najviac pozitívnych činností a ľudí okolo seba. A ak sa nedá inak, poraďte sa s odborníkom ohľadne možností medikamentóznej liečby negatívnych príznakov.

Daniela Divílková
Zdroj: www.downs-syndrome.org.uk, www.friendshipcircle.org, www.ndss.org, “Clinics in Developmental Medicine” (Newton, Richard W., 2015)