Prehľad činnosti 2021

Január
 • riešili sme reklamácie súvisiace s distribúciou Slnečnice
 • konsolidujeme a kompletizujeme databázu členov
 • postupne pracujeme na rekonštrukcii webovej stránky
 • intenzívne sa riešilo očkovanie proti Covid 19 v snahe čo najskôr ľudí s DS zaočkovať
 • skompletizovali sme prvé tohtoročné číslo Slnečnice - mimochodom tento rok má Slnečnica už 25 rokov
 • nafotili sme sériu fotografií na ponožkovú výzvu
 • vyrobili sme plagátik na ponožkovú výzvu
 • pripravujeme akcie na 21.3.
 • dokončujeme a pripravujeme na vydanie knihu o Marekovi
 • nadviazali sme mediálnu spoluprácu s Dobrými novinami
 • pripomienkovali sme zákon o sociálnych dávkach
 • pripomienkujeme novelu školského zákona
Február
 • finišovali sme s prípravou knihy, príprava do tlače
 • finišovali sme s prípravou prvého tohtoročného čísla Slnečnice, momentálne sa tlačí
 • zasadalo Predsedníctvo SDS, hovorilo sa o ďalšom smerovaní SDS
 • veľmi dôležité: pripomienkovali sme nový školský zákon, koordinovali sme sa s viacerými partnerskými organizáciami a mali sme zastúpenie v odbornej subkomisii pre predškolské vzdelávanie (naša vízia inklúzie sa ukazuje ako správna a novela sa bude zrejme prerábať)
 • pripravovali sme a pripravujeme aktivity ku Svetovému dňu Downovho syndrómu, komunikujeme s partnerskými medzinárodnými organizáciami
 • odštartovali sme kampaň k Svetovému dňu DS, oslovili sme niektorých mediálne známych ľudí
 • riešili sme očkovanie ľudí s DS
 • zbierali sme videá - výsledok predstavíme 21.3. v rámci programu, ktorý pripravujeme
 • napísali sme niekoľko projektov a grantov
 • vyúčtovali sme minuloročné projekty
 • pripravili sme podklady na ročné zúčtovanie
 • rokovalo sa o spolupráci s našou partnerskou firmou Dedoles a pre Dedoles naše deti nafotili kampaň
Marec
 • Aktivity v rámci WDSD
 • Pohni kostrou
 • Balíček vitamínov pre rodiny od Terezia Company
 • Krst knihy Trochu iné kráľovstvo
 • Online prednášky o DS pre žiakov ZŠ
 • Rozhovor pre rádio Košice
 • Prezentácia SDS pre Nadáciu VW
 • Mediálne výstupy – Markíza (ranné vysielanie), STV2 (Cesta)
 • Slnečnica 1/2021
 • Projekt SOFTIP 30 rokov (podpora tlače Slnečnice 25. ročník)
 • Nadácia Prameň Zmluva
 • Získavanie 2% z daní pre SDS
Apríl
 • Online stretnutie s nemeckými partnermi v rámci prípravy cezhraničného projektu cez Erasmus
 • Nadácia KIA - projekt Plavecký kemp L. Ján
 • LIDL darčekové karty k pobytom
Máj
 • Zverejnenie 2% do Obchodného vestníka
Jún
 • Slnečnica 2/2021
 • Príprava X. Snemu SDS, tričká, keramika
 • Príprava programov na letné pobyty
 • Projekt Stellantis na pobyt rodín detí s DS
Júl
 • Letný pobyt pre rodiny s deťmi s DS v Liptovskom Jáne
 • Vyhodnotenie Projekt Stellantis na pobyt rodín detí s DS + fotodokumentácia
 • Účasť v akreditačnej komisii pre programe Counseling (MPSVaR, TT Univerzita, SDS a partneri)
 • Snem SDS
August
 • Letný tábor pre mládež s DS v Belušských Slatinách
 • Plavecký kemp pre plavcov s DS v Liptovskom Jáne
 • Natočenie videoklipu k projektu Softip 30r. a Slnečnica 25r. s Dominikou Morávkovou ku Slnečnici a združeniu v L. Jáne
 • 1. online stretnutie nového predsedníctva SDS
 • Zmena štatutára na MV SR
 • Stretnutie s francúzskym párom v Bratislave v rámci projektu Up & Down
 • Rozlúčka s letom na víkendovom pobyte pre rodiny s deťmi s DS v Modre
 • Nebojme sa matematiky (Matematika podľa Netty - hravo) v Trenčíne
 • Projekt Mikuláš na horách (Bratislava Staré mesto grant)
September
 • Znakovanie – partnerský projekt s Rodinkou výnimočných
 • Praha – oslavy výročia partnerskej organizácie Downsyndrom.cz 25 rokov, príhovory na radnici (Šustrová, Lezo)
 • Príprava na Október – mesiac povedomia o DS
 • Slnečnica 3/2021
 • Stánok SDS na meetingu SOFTIP 30r. – podpora predajom keramiky a výrobkov SDS
Október
 • V rámci mesiaca povedomia o DS denné aktivity na sociálnych sieťach
 • Výstava SME AKO VY v Suchej nad Parnou v novo zrekonštruovanej knižnici
 • Znakovanie – partnerský projekt s Rodinkou výnimočných
 • Online rozhovory – FB stream s Jankou Portugall
 • Nadácia KIA projekt Plavecký kemp vyhodnotenie
 
November
 • Registrácia na 2%
 • Znakovanie – partnerský projekt s Rodinkou výnimočných
 • Účasť na Pacientskej konferencii AOPP
 • EDSA - Výročné stretnutie členov
 • Príprava reklamných vecí SDS na rok 2022 (tričká, nákrčníky, rúška...)
 • Príprava novorodeneckých balíčkov SDS
 • Webinár EDSA: Láska, priateľstvo, sex: hovorme o nich teraz
 • Projekt Nadácia VW Roztancujme chromozómy (zamestnanecké projeky)
 
December
 • Projekty na MPSVaR pre rok 2022 – Slnečnica, EDSA, Letný pobyt pre rodiny s deťmi, Plavecký kemp
 • Účasť na Valnom zhromaždení AOPP
 • Vyhodnotenie projektu Znakovanie na Nadáciu SPP
 • Vyhodnotenie - Projekt Mikuláš na horách (Bratislava Staré mesto grant)
 • Certifikovaný kurz Counselingu na TU - začiatok (4 ľudia z SDS)
 • Projekt na AOPP ku kurzom
 • Slnečnica 4/2021
 • Kalendár stolový na rok 2022
Značky: