Prehľad činnosti 2021

Január
 • riešili sme reklamácie súvisiace s distribúciou Slnečnice
 • konsolidujeme a kompletizujeme databázu členov
 • postupne pracujeme na rekonštrukcii webovej stránky
 • intenzívne sa riešilo očkovanie proti Covid 19 v snahe čo najskôr ľudí s DS zaočkovať
 • skompletizovali sme prvé tohtoročné číslo Slnečnice - mimochodom tento rok má Slnečnica už 25 rokov
 • nafotili sme sériu fotografií na ponožkovú výzvu
 • vyrobili sme plagátik na ponožkovú výzvu
 • pripravujeme akcie na 21.3.
 • dokončujeme a pripravujeme na vydanie knihu o Marekovi
 • nadviazali sme mediálnu spoluprácu s Dobrými novinami
 • pripomienkovali sme zákon o sociálnych dávkach
 • pripomienkujeme novelu školského zákona
Február
 • finišovali sme s prípravou knihy, príprava do tlače
 • finišovali sme s prípravou prvého tohtoročného čísla Slnečnice, momentálne sa tlačí
 • zasadalo Predsedníctvo SDS, hovorilo sa o ďalšom smerovaní SDS
 • veľmi dôležité: pripomienkovali sme nový školský zákon, koordinovali sme sa s viacerými partnerskými organizáciami a mali sme zastúpenie v odbornej subkomisii pre predškolské vzdelávanie (naša vízia inklúzie sa ukazuje ako správna a novela sa bude zrejme prerábať)
 • pripravovali sme a pripravujeme aktivity ku Svetovému dňu Downovho syndrómu, komunikujeme s partnerskými medzinárodnými organizáciami
 • odštartovali sme kampaň k Svetovému dňu DS, oslovili sme niektorých mediálne známych ľudí
 • riešili sme očkovanie ľudí s DS
 • zbierali sme videá - výsledok predstavíme 21.3. v rámci programu, ktorý pripravujeme
 • napísali sme niekoľko projektov a grantov
 • vyúčtovali sme minuloročné projekty
 • pripravili sme podklady na ročné zúčtovanie
 • rokovalo sa o spolupráci s našou partnerskou firmou Dedoles a pre Dedoles naše deti nafotili kampaň

 

Značky: