Slnečnica č. 1/2019

Z obsahu

4  Nenechajme nikoho v úzadí - Svetový deň Downovho syndrómu
6  Canisterapia a jej prínos pre deti s Downovým syndrómom
9  Spolu nám to ladí
12 Mám najlepšiu prácu na celom svete
14 Deniska si našla svoje miesto
15 Aj deti s Down syndróm klubu Snina v Európskom parlamente
16 Betka a centrum včasnej intervencie
18 Ocenenie "Môj lekár"
20 Výročné stretnutie Edsa a konferencia Inklúzia v zamestnávaní
22 Inklúzia - rozhovor s Vladimírom Dočkalom
26 Skutočná rozprávka

Elektronická verzia