Rekondičný pobyt na Liptove

Obrázok používateľa admin

Výzvu s ponukou zúčastniť sa športového tábora zameraného na plávanie sme bez zaváhania prijali. Aj keď nebolo isté či sa tábor uskutoční, celá rodina sme sa veľmi tešili. Príjemná atmosféra, výborne zorganizovaný program s dvojfázovým plávaním, ktoré viedli pedantní inštruktori Aďka, Terezka a Roman, s doplnením tvorivých dielni pod vedením Aničky a hudobná dielňa Ivanky vyplňovali harmonizujúco čas pobytu. 

Za veľmi pozitívne považujem športovo – tematické zameranie pobytu pre mládež s Downovým syndrómom vedúce k zdokonaľovaniu techniky plávania u jednotlivcov, ktoré sme mali možnosť spoločne s našimi deťmi precvičiť. Obohacujúce boli aj vzájomné výmeny skúseností medzi rodičmi o vzdelávacích a športových posunoch, integrácií a inklúzii.

Je fascinujúce postupne sledovať napredovanie detí s Downovým syndrómom, ich pocit zodpovednosti, samostatnosti ale aj slušného kolektívneho správania sa.

Ďakujem organizátorom Aďke a Robovi Lezovým za vynikajúcu organizáciu, prípravu, zameranie a príjemnú atmosféru. Aničke a Ivanke za hudobno – tvorivé dielne, ako aj Veronike za fotodokumentáciu. Všetkým rodičom a ich deťom za úsmevy, objatia a čas, ktorý sme mohli spoločne prežiť. Tešíme sa na ďalšie inšpiratívne a priateľské stretnutia.

Dana a Ján Oravcovi spoločne s našimi dievčatami Miškou a Dominikou.