Viete čo je Buddy walk?

Obrázok používateľa admin

Buddy walk je najväčšia udalosť vo svete zameraná na ľudí s Downovým syndrómom. Už od roku 1995 sa každý rok v amerických mestách zoskupujú ľudia – rodičia, deti, akýkoľvek podporovatelia - aby poukázali na problém prijatia ľudí s Downovým syndrómom a aby ich dali viac do popredia a ukázali, že „Áno,sme tu“.

Táto udalosť bola uvedená na svetlo sveta v roku 1995 National Down Syndrome Society, aby propagovala ľudí s Downovým syndrómom, ich inklúziu a akceptáciu. V prvom roku sa tejto udalosti zúčastnili komunity v 17 mestách USA.

V roku 1999 sa po prvýkrát na Times Square objavilo video, ktoré túto udalosť propagovalo a ktoré začalo poukazovať na jednotlivcov s Downovým syndrómom.

Čím je táto udalosť výnimočná? Okrem toho, že stavia do popredia problém akceptácie a inklúzie ľudí s Trizómiou 21, umožňuje stretnúť sa mnohým rodinám, ich priaznivcom, priateľom a tak vytvoriť ucelenú štruktúru ľudí, ktorí jednoduchým krokom robia veľké veci pre spoločnosť.

Priateľstvá, ktoré vznikajú, problémy, na ktoré sa poukazuje, predsudky, ktoré sa búrajú, to všetko je pre dnešnú spoločnosť priam nevyhnutné.

S dôverou hľadíme do budúcna a dúfame, že sa také čosi ustáli aj v Európe.

Martina Šulová