My sa rozhodujeme! - Kampaň na Svetový deň DS

Obrázok používateľa admin

Tak ako my, tak aj ľudia s Downovým syndrómom by mali mať plnú účasť na rozhodovaní o záležitostiach, ktoré sa ich týkajú alebo ovplyvňujú ich životy. Účinná a zmysluplná účasť je základným princípom ľudských práv podporovaných Dohovorom OSN.

Realita je ale iná...

V spoločnosti prevládajú negatívne postoje, diskriminácia vo vzdelávaní, v pracovných príležitostiach a vylúčenie spôsobujú, že ľudia s Downovým syndrómom zostávajú pozadu.

Ľudia s Downovým syndrómom by sa mali podieľať na rozhodovaní o sebe samých.

Každodenné drobné rozhodnutia - čo si chcem obliecť, čo si dám na obed, aký si spravím účes - cez tie väčšie - s kým sa budem kamarátiť, ako vypracujem úlohy v škole, pôjdem dnes do kina – až po tie najväčšie - kde a s kým budem žiť, akú prácu budem vykonávať, mať vlastný hlas v politických otázkach.

Problémom je nepochopenie špecifických problémov zo strany spoločnosti, vlády, a neschopnosť či neochota podporovať ich vhodnými príležitosťami a nástrojmi potrebnými na zmysluplnú účasť.

Je treba obhajovať túto myšlienku, oslovovať kľúčové zainteresované strany, aby hľadali riešenia a žiadajme ich, aby rozumeli tomu, aké príležitosti by mali a mohli poskytnúť ľuďom s Downovým syndrómom.

Poukázať na daný problém sa rozhodla aj EDSA (Európska asociácia Downovho syndrómu) v svojej plagátovej kampani v rámci Svetového dňa Downovho syndrómu.

My sa rozhodujeme” (We decide)– je hlavnou myšlienkou 21. marca 2020.

A hoci ťažko preniesť túto myšlienku na fotografiu, skúsme to s nimi.

Výzva!

Pripojte sa aj vy.

Zverejnime každodenné rozhodnutia našich blízkych. Napríklad si vyberá oblečenie v obchode? Ukážte to aj iným. Vyberá si svoj televízny kanál pomocou diaľkového ovládača? Nakupuje potraviny? Objednáva si v reštaurácii? Číta si svoju knihu? Zúčastnil sa volieb? Varí s knihou receptov? Vyberie si hudbu a tancuje?

Ukážte aj iným svoju podporu v kontexte myšlienky kampane!

Ja sa rozhodujem“

  • Pošlite nám svoju myšlienku na fotke (dobrá kvalita, horizontálny formát) alebo krátke video (maximálne 2 minúty).
  • Priložte krátky text (koho a čo fotka ukazuje)
  • Pošlite nám to na email web@downovsyndrom.sk

Vaše fotografie zverejníme na našom fb profile a zapojíme sa tak do celosvetovej kampane pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu. Najlepšie fotky budú súčasťou kampane EDSA https://www.worlddownsyndromeday2.org/event/call-to-action-2020