Prezidentka udelila štátne vyznamenanie Márii Šustrovej

Obrázok používateľa admin

Počas slávnostného ceremoniálu udeľovania štátnych vyznamenaní osobnostiam z rôznych oblastí spoločenského života v historickej budove Národnej rady SR 2. januára 2020 v Bratislave si vyznamenanie Pribinov kríž III. triedy prevzala doktorka venujúca sa Downovmu syndrómu Mária Šustrová.

Mária Šustrová pracovala 22 rokov v bratislavskej Detskej fakultnej nemocnici, založila oddelenie imunológie a alergológie. Takmer 40 rokov sa zaoberá problematikou Downovho syndrómu. V roku 1993 iniciovala založenie Spoločnosti Downovho syndrómu. O rok neskôr vzniklo Centrum pre Downov syndróm pri Ústave preventívnej a klinickej medicíny, v ktorom dodnes pracuje.

Zúčastnila sa na významných vedeckých projektoch, ktoré sa týkajú tejto problematiky. Známa je aj jej publikačná činnosť, prednášala na mnohých medzinárodných sympóziách.

Mária Šustrová získala v roku 2000 ocenenie v rámci 4. ročníka iniciatívy Vzájomne za zdravie a život - Humanitný čin roku 2000. V roku 2009 bola ocenená za medicínu a vedu Krištáľovým krídlom. V roku 2018 získala cenu Môj lekár.

Mária Šustrová pôsobí aj ako profesorka na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Učí pravidelne na oboch univerzitách, externe prednáša aj na iných fakultách pediatriu, lekársku etiku a sociálnu prácu.

Viac info: https://www.teraz.sk/slovensko/caputi-sr-potrebuje-na-uspesny-rozv/438613-clanok.html