Správa s upozornením

Možnosť odosielať tento formulár bola ukončená.

Prihláška na pobyt v Hokovciach 5. 7. - 11. 7. 2020

Rekondičný a vzdelávací pobyt pre ľudí s Downovým syndrómom

HOKOVCE, 5. júla 2020 - 11. júla 2020

Park-Hotel