Prihláška na pobyt v Hokovciach 5. 7. - 11. 7. 2020

Rekondičný a vzdelávací pobyt pre ľudí s Downovým syndrómom

HOKOVCE, 5. júla 2020 - 11. júla 2020

Park-Hotel

Súhlasím so spracovaním osobných údajov na účely prípravy pobytu a so zdielaním týchto údajov s ubytovacím zariadením.