Plavecký kemp na Liptove - správa z pobytu

Obrázok používateľa admin

Liptovský Ján, 18. augusta 2019 - 24. augusta 2019

Športový tábor so zameraním na plávanie pre ľudí s Downovým syndrómom organizovala Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, projekt bol podporený Nadáciou Volkswagen Slovakia.

Od 18. 8. 2019 do 24. 8. 2019 sa uskutočnil plavecký kemp v Liptovskom Jáne. Zúčastnilo sa ho 14 rodín zo Slovenska. Cieľom pobytu bolo zdokonaliť deti v plávaní, osvojení si základov plaveckej techniky, zdokonalenia si plaveckých štýlov. Počas tréningu deti plávali s rôznymi plaveckými pomôckami. Výcviky prebiehali 2-krát denne, pod vedením dvoch inštruktorov v 25m krytom bazéne hotela Alexandria.

Pobyt bol spestrený zaradením praktickej ukážky hasičského zboru z L. Mikuláša, a krátkou ukážkou hasiacej techniky. Deti si nacvičili aj rozprávku Pod hríbikom, ktorú si prišla natočiť aj RTVS a bola vysielaná v dokumente Cesty.

Každé ráno začínal deň rozcvičkou, v poobedňajších hodinách deti relaxovali pri hudbe. Svoju zručnosť si vyskúšali v tvorivej dieľni. Na konci pobytu deti boli odmenené medailou, diplomom a darčekmi od sponzorov. Pobyt bol čiastočne hradený z finančných prostriedkov Nadácie Volkwagen Slovakia a 2% darovaných daní.

Fotografie z pobytu nájdete vo fotogalérii.

Lezo Róbert