IX. SNEM Spoločnosti Downovho syndrómu

Obrázok používateľa admin

Haló, haló! Blíži sa Snem SDS! Myslíš si, že snem je nudná akcia? Tak príď medzi nás a uvidíš, ako to tam vyzerá. Nielen že sa dozvieš o našich aktivitách, ale stretneš veľa príjemných ľudí či kamarátov. Okrem iného to je jedinečná príležitosť stať sa členom nového predsedníctva SDS.

Staň sa aj Ty členom nášho tímu!
Ak Ti budúcnosť ľudí s Downovým syndrómom nie je ľahostajná a chceš pomôcť pri budovaní lepšej spoločnosti, využi príležitosť a staň sa jedným s nás. Je veľa oblastí, ktoré by sme mohli zlepšovať a možno máš nápad, ako to urobiť. Naše súčasné aktivity sa viažu najmä k organizovaniu rekondičných pobytov a vydávaniu časopisu Slnečnica, ale môžeme robiť oveľa viac, ak prídeš s dobrou myšlienkou a chuťou podieľať sa na dobrovoľníckej činnosti.

Presný čas, kedy sa bude formovať nový tím je čas IX. Snemu Spoločnosti.

Dátum: 20. máj 2017

Miesto: Budova AZZP ul. Petra Bezruča 1012, Edukačno-rehabilitačné centrum, Trenčín
Miestnosť: bezbariérový vstup, vonkajší areál, možnosť vziať aj deti
Trvanie: začiatok o 10.00 hod.,  predpokladaný záver: 14.30 hod.
Občerstvenie zabezpečí SDS.

Ing. Róbert Lezo
predseda Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku

enlightened
Dôležité:
Návrhy na kandidátov do nového predsedníctva a redakčnej rady Slnečnice na funkčné obdobie od r. 2017 - 2020 posielajte na adresu Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku, Tallerova 4, 811 02 Bratislava - Staré mesto alebo mailom na adresu ds@downovsyndrom.sk, resp. rlezo@softip.sk do 15. 5. 2017 s kontaktnými údajmi kandidujúcej osoby (meno, adresa, telefón, mail). Uvítame medzi sebou ľudí, ktorí sú ochotní niečo spraviť pre naše deti. Bližšie info na t. č. 0903/634396 p. Lezo.