Plavecké preteky

Obrázok používateľa admin

PLAVECKÉ PRETEKY
VC PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENEJ MLÁDEŽE 2017
a
2. Majstrovstvá Slovenska v plávaní mládeže s Downovým syndrómom

Uzávierka prihlášok už 16. 4. 2017!

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku v spolupráci s Mestom Trenčín Vás pozývajú na PLAVECKÉ PRETEKY VC PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENEJ MLÁDEŽE 2017 a 2. Majstrovstvá Slovenska v plávaní mládeže s Downovým syndrómom.

Kedy a kde: Sobota 6. MÁJ 2017 / Trenčín / Krytá plaváreň - Trenčín, ul. Mládežnícka 4

  • Preteky sú otvorené všetkým plavcom so zdravotným znevýhodnením
  • Očakáva sa štart pretekárov z celého Slovenska i zahraničia
  • Záštitu prevzal primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček

Záväzné písomné prihlášky zaslať do 16. 4. 2017 na e- mail: rlezo2012@gmail.com, alebo na adresu: Róbert Lezo, Lipského 3, 911 01 Trenčín. Prihlášky po tomto termíne nemusia byť
akceptované. Počet pretekárov je obmedzený kapacitou plavárne. Prihlášky musia obsahovať meno, priezvisko, rok narodenia, klasifikačnú triedu, diagnózu a disciplínu podľa prílohy XLS.

Mapa plavárne

small_Mapa plavarne.jpg

Vstup k bazénu v prezúvkach (bude tam teplo, odporúčame kraťasy a tričko) po registrácii.
Sladké vody a jedlo sa konzumujú v priestoroch mimo bazéna na to určených.

Propozície

Prihláška

Swimming tournament

Partneri podujatia