Jana Žitňanská: Webové stránky verejných inštitúcií budú konečne dostupné aj ZŤP osobám

Obrázok používateľa admin

Zástupcovia Európskeho parlamentu, Rady a Komisie sa po dlhých rokovaniach včera v rámci tzv. trialógu dohodli na pravidlách platných pre celú EÚ, ktoré umožnia lepší prístup k webovým sídlam a mobilným aplikáciám orgánov verejného sektora.

Podľa europoslankyne Jany Žitňanskej (Nova)  je to historický okamih. “Po štyroch rokoch, odkedy Komisia prišla s návrhom  smernice, konečne viac ako 80 miliónov Európanov so zdravotným postihnutím nebude pri prístupe k internetu diskriminovaných. Nové pravidlá umožnia najmä ľuďom so zrakovým postihnutím, nevidiacim,  nepočujúcim či sluchovo postihnutým ľuďom lepšiu prístupnosť k stránkam a aplikáciam napríklad súdov, policajných oddelení, škôl, nemocníc.”

Podľa schválených pravidiel, ktoré jednotlivé členské štáty budú musieť implementovať do 21 mesiacov od zverejnenia textu v Úradnom vestníku, a teda nadobudnutia účinnosti, sa dostupnosť webových stránok a mobilných aplikácií verejných orgánov bude pravidelne monitorovať a vyhodnocovať.

Včera dohodnuté pravidlá zavádzajú aj spoločné normy, ktorými členské štáty zabezpečia spomínanú dostupnosť.

“Je dôležité, aby platila nielen záväznosť dostupnosti, ale aby existovali aj nejaké spoločné štandardy. Podľa zverejnených informácií by to v praxi mohlo znamenať, že obrázky na stránkach by boli sprevádzané textom, ktorý je napríklad nevyhnutný pre osoby so zrakovým postihnutím alebo by existoval spôsob, ako si prezerať webové stránky bez použitia myši,” uzatvára Jana Žitňanská.

Zdroj: europskenoviny.sk