Konferencie a semináre

Obrázok používateľa admin

Organizujeme rôzne informačno-vzdelávacie semináre, konferencie a festivaly. Informujeme verejnosť o možnostiach výchovy a vzdelávania.

text text text texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext text

text texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext text