Prihláška na plavecký kemp (18. 8. - 24. 8. 2019)

Liptovský Ján, 18. augusta 2019 - 24. augusta 2019

Relax hotel AVENA

Športový tábor so zameraním na plávanie pre ľudí s Downovým syndrómom

organizuje Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku

Súhlasím so spracovaním osobných údajov na účely prípravy pobytu a so zdielaním týchto údajov s ubytovacím zariadením.