Štefan, budeš nám chýbať!

Obrázok používateľa admin

13. februára 2019 nás po ťažkej chorobe opustil náš bývalý dlhoročný člen predsedníctva Štefan Hodničák. Svoj život zasvätil pomoci rodinám, v ktorých sa narodilo dieťa s Downovým syndrómom. Viac o jeho živote a zásluhách si prečítajte v návrhu ocenenia od prezidenta Slovenskej republiky, ktorý v roku 2017 poslali jeho kolegyne z Down syndróm klubu Snina. Štefan bol skvelý človek a toto ocenenie mu bolo právom udelené. 


Vážený pán prezident Slovenskej republiky,

obraciame sa na Vás so žiadosťou o ocenenie celoživotnej práce nášho kolegu a priateľa pána Štefana Hodničáka. Celé roky zasvätil práci s deťmi s Downovým syndrómom a k tejto obohacujúcej, no nedocenenej práci priviedol aj ďalších.

Mnohí z nás podľahli entuziazmu a energii tohto skvelého človeka a odkedy sa spolu s ním venujeme deťom s Downovým syndrómom, premýšľame spolu s ich rodičmi, ako sa pánovi Hodničákovi dostatočne poďakovať. Sme presvedčení o tom, že slová vďaky od Vás, pán prezident, budú jediným adekvátnym poďakovaním a ocenením, ktoré by sme si pre tohto úžasného človeka mohli želať.

Pán Štefan Hodničák stál pri zrode Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku, ktorá už viac ako 20 rokov spája rodiny, priateľov, učiteľov a mnohých sympatizantov ľudí s Downovým syndrómom. Zároveň však dokázal z malej komunity ľudí, rodičov a detí s touto diagnózou v našom meste a širokom okolí vytvoriť veľkú rodinu. Len vďaka nemu sa dokážeme tešiť  s týmito deťmi z maličkostí a milovať ich také, aké sú.

V roku 1993 sa pánovi Štefanovi Hodničákovi narodil syn Peter s Downovým syndrómom. Náš priateľ a kolega sa postavil osudu čelom a začal bojovať nielen za svojho syna, ale za všetky deti s Downovým syndrómom. Náš Peter, ako ho voláme, bol vzorom pre všetky deti a jeho otec, pán Štefan Hodničák, reprezentoval to, na čo dovtedy väčšina rodičov nemala odvahu: Bol na svojho syna pyšný. Podal pomocnú ruku mnohým rodinám, ktoré kvôli svojim deťom cítili na verejnosti rozpaky a ukázal im, ako poskytnúť deťom zaslúženú pozornosť a lásku.

V roku 2003 vznikol Down syndróm klub Snina - občianske združenie, ktoré na čele s pánom Štefanom Hodničákom založilo niekoľko nadšencov a bojovníkov, rodičov detí s Downovým syndrómom, ktoré sa boria s každodennými problémami – v materskej alebo  základnej škole aj v každodennom živote. Začali sme realizovať stretnutia a programy, začali nás spoznávať v meste aj v okolí. Postupne pribudli svojpomocné projekty a rekondičné pobyty pre deti a ich rodiny. Bola to ešte neokresaná podoba dnešného DSK Snina, ale roky práce v tejto komunite urobili svoje.  

Pri oslavách 10. výročia založenia DSK Snina cítime hrdosť na to, čo sme pre naše deti dokázali. Dostalo sa nám uznania od predsedu Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku aj od primátora nášho mesta. Najviac si to samozrejme užívajú naši „downíci“, deti, s ktorými sme pripravili mnohé kultúrne programy na celomestskej úrovni, divadelné predstavenia, mikulášske aj vianočné besiedky a pre ktoré organizujeme rôzne výlety či pobyty pri mori.

Dnes je Down syndróm klub Snina „zohratým“ občianskym združením, o ktorom všetci vedia a na ktoré sa mnohí rodičia s novonarodenými deťmi s Downovým syndrómom obracajú s prosbou o pomoc. Máme všetko, čo sme si pri zrode združenia pre naše deti vysnívali.

Lenže strácame človeka, bez ktorého by sme toto dielo nevytvorili. Choroba si nevyberá. Neobišla ani pána Štefana Hodničáka.

Vážený pán prezident,

Vaše ocenenie predsedovi Down syndróm klubu Snina, o ktoré Vás týmto listom chceme požiadať, by bolo najvýstižnejším výrazom našej vďaky tomuto človeku, ktorého si nesmierne vážime. Pevne veríme, že naša žiadosť sa stretne s Vaším pochopením a Vaše uznanie sa k pánovi Štefanovi Hodničákovi dostane včas.

S úctou za všetkých členov DSK Snina

Jana Mihóková a Jana Haničáková


Tu si môžete pozrieť ocenenie od pána prezidenta Andreja Kisku. Sme radi, že prišlo včas.

Odpočívaj v pokoji, Štefan!