Členské príspevky

Členské príspevky uhrádzajú členovia SDS jedenkrát ročne vo výške 20 Eur. V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaným členom, vyplňte, prosím, elektronickú prihlášku.


Možnosti úhrad:

Nasnímaním QR kódu:

Členský príspevok za rok 2024

Priamo zo svojho mobilného bankovníctva môžete vykonať úhradu nasnímaním PayBySquare 2D kódu, ktorý automaticky predvyplní príkaz na úhradu. Vy už len doplníte svoje meno a priezvisko a prípradne upravíte podľa potreby parametre úhrady - youtube.

Prevodom na účet:

Suma: 20 EUR / rok
účet: SK61 0200 0000 0001 6573 1012
BIC: SUBASKBX
variabilný symbol: rok, za ktorý platíte členské
špecifický symbol: 0001
popis: Meno člena za ktorého je poplatok uhrádzaný

VIAMO:

Členský príspevok za rok 2024

Prostredníctvom VIAMO na tel. číslo 0903 634 396 alebo nascanovanim 2D kódu z aplikácie VIAMO alebo priamo kiknutím na tlačidlo: Členský príspevok