Slnečnica č. 3/2011

Z obsahu

5 Voľba nie je možnosť, ale právo pre všetkých
5 Okrúhly stôl k projektu
6 Deti z Down syndróm klubu Snina pri mori
7 Spoločné potulky po Chorvátsku
8 LETNÝ TÁBOR verzus ČAS STRÁVENÝ BEZ RODIČOV
10 Letný tábor Slávnica 2011
11 Slávnica
12 Moje zážitky z Terchovej
13 Terchová
14 Integračný festival
14 Nevšedný zážitok
15 Átrium obsadili herci s výnimočnými schopnosťami
15 Divadlo Dúhadlo
16 Ako prvý v triede vedel čítať, má dobrú pamäť a rýchlo sa učí
18 Moje šťastie
20 Hry, ktoré učia
21 Vzdelávanie žiakov s Downovým syndrómom
23 Vývin reči u detí s Downovým syndrómom
24 Priraďujeme
25 Liek pre lepší život ľudí s DS je možno blízko
25 Úspech pokroku?
26 Spojená škola Dúbravská cesta
27 Podporované bývanie v Malackách
29 Tam, kde postižení není překážkou...
30 Prihláška na pobyt Terchová - lyžovačka

Elektronická verzia