Dušan Fabian

Člen kontrolnej komisie
Správca databázy členov

 

Trenčianska Turná

V júni 1992 sa nám narodil syn Adam. Krásne chlapča. Lekárom v nemocnici sa však niečo nezdalo. Po následných vyšetreniach nám bojazlivým, ba až vyplašeným hlasom vraveli niečo o nadpočetnom 21. chromozóme a všakovakých problémoch, ktoré nás v budúcnosti čakajú. Začali sme si o tých chromozómoch zisťovať viac (podotýkam, že internet v tej dobe u nás v podobe, ako ho poznáme dnes, neexistoval), a tak sme sa dostali až do ambulancie prof. Šustrovej, kde sme sa prvýkrát dozvedeli aj o existencii občianskeho združenia Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku.   

V rokoch 2004 – 2010 som bol členom Predsedníctva spoločnosti a od roku 2010 až dodnes pracujem v spoločnosti ako člen kontrolnej komisie. Okrem toho mám na starosti administratívu ohľadom členskej databázy. Tak ak vám nechodí časopis Slnečnica alebo nemáte istotu, či máte uhradené členské, kľudne ma kontaktujte.

Okrem práce v SDS na Slovensku som členom Predsedníctva Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím na Slovensku, predsedom Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Trenčíne a členom Predstavenstva Asociácie zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne.   

Cieľom môjho snaženia v uvedených združeniach je to, aby ľudia so zdravotným znevýhodnením boli spoločnosťou akceptovaní takí, akí sú. Sú iní, ale nie horší. A chcú žiť s nami, nie vedľa nás.