Dušan Fabian

Člen kontrolnej komisie
Správca databázy členov

 

Trenčín

V júni 1992 sa nám narodil syn Adam. Krásne chlapča. Lekárom v nemocnici sa však niečo nezdalo. Po následných vyšetreniach nám bojazlivým, ba až vyplašeným hlasom vraveli niečo o nadpočetnom 21. chromozóme a všakovakých problémoch, ktoré nás v budúcnosti čakajú. Začali sme si o tých chromozómoch zisťovať viac (podotýkam, že internet v tej dobe u nás v podobe, ako ho poznáme dnes, neexistoval), a tak sme sa dostali až do ambulancie prof. Šustrovej, kde sme sa prvýkrát dozvedeli aj o existencii občianskeho združenia Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku.   

V rokoch 2004 – 2010 som bol členom Predsedníctva spoločnosti a od roku 2010 až dodnes pracujem v spoločnosti ako člen kontrolnej komisie. Okrem toho mám na starosti administratívu ohľadom členskej databázy.

Okrem práce v SDS na Slovensku som členom Predsedníctva Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím na Slovensku, predsedom Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Trenčíne a predsedom Predstavenstva Asociácie zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne.   

Cieľom môjho snaženia v uvedených združeniach je to, aby ľudia so zdravotným znevýhodnením boli spoločnosťou akceptovaní takí, akí sú. Sú iní, ale nie horší. A chcú žiť s nami, nie vedľa nás.