Daša Krátka

Člen predsedníctva
Šéfredaktorka Slnečnice
Správca web stránky

 

Kúty

Downov syndróm vstúpil do môjho života po narodení nášho prvého syna Peťka v roku 2002. Dovtedy akoby neexistoval. Vyrastala som v dobe, keď bola inakosť schovávaná za bránami ústavov a keďže v rodine sa žiadny vážnejší hendikep nevyskytol, nemala som dôvod zaoberať sa touto problematikou.

Narodenie dieťaťa s DS a prvotný šok však čoskoro vystriedala túžba žiť "normálne" a prispieť k šíreniu osvety v spoločnosti. Využila som príležitosť stať sa členom Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku a neskôr členom redakčnej rady časopisu Slnečnica. Od roku 2010 som členom predsedníctva a šéfredaktorkou Slnečnice.

V spolupráci s manželom Andrejom sme v roku 2007 vytvorili oficiálnu webstránku spoločnosti a do dnešného dňa ju spravujeme a aktualizujeme.

Po našom prvorodenom sme priviedli na svet ďalšie dve deti, Viliama (2003) a Andreu (2006). Spolu s Peťkom tvoria perfektný tím. Peťka sa nám podarilo integrovať do miestnej základnej školy a aj vďaka týmto niekoľkoročným osobným skúsenostiam s integráciou som zástancom spoločného vzdelávania v bežnom prostredí. Je to najlepšia príprava pre ich budúci život.