Andrea Pilná

Animátorka letných táborov

 

Dubnica nad Váhom

S Downovým syndrómom som sa stretla pred 6 rokmi cez letný tábor pre mládež s DS. Dovtedy som o tom nič nepočula. Organizovala ho Maťa Reháková, ktorej som sa vtedy s takou opatrnosťou spýtala, že či sa môžem pridať a pomôcť. Povedala áno a tak som šla. Ten tábor sa ma tak hlboko dotkol, že je odvtedy neodmysliteľnou súčasťou môjho leta.

Tieto tábory ma podnietili i k ďalšiemu štúdiu. Jeden rok som sa zúčastnila i pobytu pre rodiny s deťmi v Terchovej. Už tretí rok som organizátorkou tábora pre mládež s Downovým syndrómom. Tieto tábory sú pre mňa veľkým obohatením v živote a určite mi pomohli pochopiť mnoho vecí.

Momentálne pracujem v detskom opatrovateľskom centre Dorotka pre deti od 1 do 3 rokov (v jasliach).