Všetky články

Special Olympics Slovakia Vás pozýva na Majstrovstvá Slovenskej republiky Špeciálnych olympiád v bežeckom a v zjazdovom lyžovaní, ktoré sa...

Myšlienka vznikla v štáte Texas, v meste Austin. Skupina asi 20-tich mamičiek detí s Downovým syndrómom mala stretnutie. A medzi týmito...

Milí členovia SDS,

ďakujeme Vám za doterajšiu priazeň a podporu, tešíme sa, že ste súčasťou našej veľkej rodiny....

ZPMP v SR v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a Úradom splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti realizuje projekt "...

Pozývame všetkých, ktorí chcú s nami osláviť 25. výročie vzniku Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku na Trenčiansky hrad, kde bude dňa 28. apríla 2018 ...

Ako som mojím deťom povedala o Downovom syndróme ich brata

Ako matky dieťaťa s Downovým syndrómom sa ma...

10. - 12. 11. 2017, Dublin, Írsko

V dňoch 10. - 12. novembra 2017 sa členovia EDSA (Európskej...

Pozývame Vás na výstavu fotografií deti a mládeže s Downovým syndrómom do Piešťan. Táto putovná výstava prebieha už od roku 2013 po rôznych...

V dnešnej uponáhľanej dobe a v čase, keď žijeme čoraz rýchlejšie, je prepotrebné sa aj pozastaviť. Takým malým, ale krásnym pozastavením sú...

Niekedy zabudnem, že náš syn má Downov syndróm. Je tak ľahké nechať sa rozptýliť jeho úsmevmi a prístupom k životu v jeho dvoch rokoch. Gabe...

V štáte Ohio (U.S.A.) prešiel do ďalšieho čítania návrh na zákaz potratov na základe diagnózy Downov syndróm.

...

Občianske združenie UP-DOWN SYNDROM v spolupráci so Spoločnosťou Downovho syndrómu na Slovensku vás pozývajú na vianočný večierok dňa 2....

Stránky