snem

Obrázok používateľa admin

Výsledky X. snemu Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku

31. júla sa v Trenčíne konal X. snem Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku. Zúčastnilo sa ho 53 ľudí, členov SDS a ich rodinných príslušníkov. Títo mali možnosť vypočuť si, čo sa nám spoločnými silami za uplynulé 4 roky podarilo a svojím hlasovaním o nových členoch predsedníctva ovplyvniť ďalšie smerovanie SDS.

Zvolenými členmi predsedníctva a kontrolnej komisie sú:

Predsedníctvo SDS podľa výsledku volieb v zložení:

    • Ing. Mária Srnáková (Suchá nad Parnou)

    • Ing. Róbert Lezo (Trenčín)

Obrázok používateľa admin

Na sneme sa hovorilo nielen o zmenách v SDS

V sobotu 20. mája mali členovia SDS možnosť zúčastniť sa IX. Snemu Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku, na ktorom sa okrem zhodnotenia uplynulých rokov hovorilo aj o ďalšom smerovaní a vízii združenia. V prvej časti stretnutia si účastníci snemu vypočuli správu o činnosti, správu o hospodárení, správu kontrolnej komisie a správu redakčnej rady Slnečnice. Tieto budú dostupné na našej stránke o krátky čas.

Odoberať RSS - snem