Slnečnica

Časopis pre členov SDS plný aktuálnych noviniek, aktivít a príbehov z domova i zo sveta.

Časopis Slnečnica je distribuovaný všetkým členom Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku, ktorí uhradili ročný členský príspevok 20 EUR. Ak ešte nie ste členmi SDS, vyplňte, prosím, prihlášku.

Ak máte zaujímavý tip na článok, podujatie či informáciu, ktorá by nám nemala ujsť alebo ste napísali zaujímavý článok, ktorý by ste chceli uverejniť v Slnečnici či na našej web stránke, píšte nám na e-mail: slnecnica@downovsyndrom.sk alebo kontaktujte ktoréhokoľvek člena redakčnej rady Slnečnice.

Časopis Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku vychádza už od roku 1996. Prešiel niekoľkými grafickými úpravami až do dnešnej podoby. Reprezentuje Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku i v zahraničí. Slúži ako komunikačný prostriedok medzi spoločnosťou a rodinami s deťmi s Downovým syndrómom.

Prostredníctvom neho získavajú množstvo nových vedomostí a skúseností, učia sa spolupatričnosti, možnosti komunikácie s inými rodičmi. Rodičia najmä vidia, že nie sú so svojím bremenom sami. Lepšia informovanosť umožní rodičom ľahšie presadzovať práva svojich detí. Tento časopis nie je prínosom len pre samotných rodičov a deti s Downovým syndrómom, ale aj pre komunitu, v ktorej žijú.

Vzdelaný, informovaný a starostlivý rodič je príkladom a povzbudením pre svoje okolie.

Ich príklad napomáha odstraňovaniu bariér a mylných predsudkov, ktoré ešte stále pretrvávajú v našej spoločnosti voči ľuďom s Downovým syndrómom.

Archív starších vydaní - - ⇒TU

Ak máte záujem aj o staršie vydania časopisu, vyplňte formulár alebo nás kontaktujte na e-mailovej adrese: ds@downovsyndrom.sk.

Ak máte záujem o jednorazové zaslanie aktuálneho vydania alebo starších čísel poštou, informácie nájdete TU.