17 sep 2017

Pred časom nás oslovila Nadácia televízie Markíza ohľadom pripravovaného projektu Pevnosť Boyard. V každom z kôl súťažný tím rozhodne o tom, komu daruje finančnú výhru od Nadácie Markíza v hodnote, ktorá sa tímu podarí vybojovať. Cieľom relácie teda nie je len zabaviť, ale aj pomôcť neziskovým organizáciám, podporiť ich činnosť.

12 sep 2017

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Trenčíne, OC LAUGARICIO Trenčín a Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne POD ZÁŠTITOU MINISTRA KULTÚRY MAREKA MAĎARIČA Vás pozývajú na otvorenie 22. ročníka súťažnej prehliadky prác ľudí s mentálnym postihnutím.

Hlavná téma: V INOM SVETE

08 sep 2017

Srdečne pozývame našich členov na 6. ročník benefičného kultúrneho náučného podujatia s názvom „Dúha v srdci“ pre mentálne postihnutých a zdravotne znevýhodnených pripravovaný Občianskym združením Milana Štefánika, Občianskym združením Život s dúhou v srdci a Centrom sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom a Mestom Nové Mesto nad Váhom.

06 sep 2017

Milí priatelia Special Olympics,

  Pozdravujeme Vás začiatkom školského roka 2017/2018. Veríme, že ste počas leta mali príležitosť si oddýchnuť a načerpať nové sily a energiu. Slovenské hnutie špeciálnych olympiád si pre Vás pripravilo nový projekt MLADÍ ŠPORTOVCI, ktorý by sme Vám veľmi radi dali do pozornosti.

  Naša vízia

  Základné ciele a aktivity, ktoré sa snažíme rozvíjať.

  Rekondičné pobyty

  Každoročne organizujeme rekondičné pobyty pre rodiny s deťmi s DS a tábory bez rodičov pre deti od 15 rokov.

  Médiá a legislatíva

  Vydávame časopis Slnečnica, informujeme vás prostredníctvom tejto web stránky a facebookovej stránky Downov syndróm.

  Pomoc rodinám

  Sme nápomocní v procese integrácie a inklúzie, presadzujeme a obhajujeme práva ľudí s postihnutím.

  Citácie

  Aktuálne výroky na tému vzdelávania, integrácie do spoločnosti,
  zdravotnej starostlivosti a života ľudí (nielen) s DS.

  • Inklúzia je lacnejšia. Prevádzka špeciálnych škôl je omnoho nákladnejšia a menej efektívna. Ak tieto peniaze dáte do normálnych škôl, ušetríte, a...

   hlavný konzultant pôsobiaci v rámci organizácie Inclusion Expert v Londýne

  • Ten, kto schválil výlety do Osvienčimu a jednu hodinu dejepisu navyše, netuší nič o tom, ako si človek osvojuje názory a postoje. Netuší, že nové...

   profesor Pedagogickej fakulty UK

  • Píše sa rok 2016 a deti so zdravotným postihnutím ešte stále nemajú zabezpečenú základnú podporu pre štúdium. Naopak sa nájdu peniaze na budovanie...

   Europoslankyňa (NOVA)

  • Cesta, ktorou sa vychováva dieťa s Downovým syndrómom, je často náročná tak pre dieťa ako pre celú rodinu. Preto rodina, v ktorej dieťa s ...

   lekárka

  • Ste úžasní ľudia, ktorí potrebujú starostlivosť a najmä veľa lásky, ale, ako som si veľakrát všimol, ešte viac jej dokážete dať.

   prezident Slovenskej republiky

  • Rodič má tendenciu dať dieťa tam, kde je čo najlepšie prostredie, kde sú najmenšie rozdiely. Dieťa sa však ani v dospelosti nebude pohybovať vo...

   školská mediátorka