28 feb 2017

Uzávierka prihlášok už 16. 4. 2017!

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku v spolupráci s Mestom Trenčín Vás pozývajú na PLAVECKÉ PRETEKY VC PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENEJ MLÁDEŽE 2017 a 2. Majstrovstvá Slovenska v plávaní mládeže s Downovým syndrómom.

Kedy a kde: Sobota 6. MÁJ 2017 / Trenčín / Krytá plaváreň - Trenčín, ul. Mládežnícka 4

20 apr 2017

Občiansky aktívni rodičia detí so zdravotným znevýhodnením (ZZ) založili o.z. Platformu rodičov detí so ZZ a chcú byť partnerom pri presadzovaní dostupnosti a definovania kvality včasnej intervencie, vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením a zlepšovania sociálno-ekonomickej situácie rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

28 Mar 2017

Platforma rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, presadzuje v rámci svojej činnosti sfunkčnenie integrácie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) do predškolských a školských zariadení formou pomenovávania potrieb týchto detí a rodín, ich komunikovania a presadzovania. Potrebná je vecná argumentácia a popisovanie reálnej situácie, súvisiacej s tomto témou.

20 Mar 2017

V utorok 21. 3. 2017 už po dvanástykrát oslávime na Slovensku Svetový deň Downov­ho syndrómu. Tento deň je venovaný ľuďom s genetickou poruchou chromozómu navyše na 21. chromozómovom páre.

Naša vízia

Základné ciele a aktivity, ktoré sa snažíme rozvíjať.

Rekondičné pobyty

Každoročne organizujeme rekondičné pobyty pre rodiny s deťmi s DS a tábory bez rodičov pre deti od 15 rokov.

Médiá a legislatíva

Vydávame časopis Slnečnica, informujeme vás prostredníctvom tejto web stránky a facebookovej stránky Downov syndróm.

Pomoc rodinám

Sme nápomocní v procese integrácie a inklúzie, presadzujeme a obhajujeme práva ľudí s postihnutím.

Pripravujeme

Citácie

Aktuálne výroky na tému vzdelávania, integrácie do spoločnosti,
zdravotnej starostlivosti a života ľudí (nielen) s DS.

 • Ten, kto schválil výlety do Osvienčimu a jednu hodinu dejepisu navyše, netuší nič o tom, ako si človek osvojuje názory a postoje. Netuší, že nové...

  profesor Pedagogickej fakulty UK

 • Píše sa rok 2016 a deti so zdravotným postihnutím ešte stále nemajú zabezpečenú základnú podporu pre štúdium. Naopak sa nájdu peniaze na budovanie...

  Europoslankyňa (NOVA)

 • Cesta, ktorou sa vychováva dieťa s Downovým syndrómom, je často náročná tak pre dieťa ako pre celú rodinu. Preto rodina, v ktorej dieťa s ...

  lekárka

 • Ste úžasní ľudia, ktorí potrebujú starostlivosť a najmä veľa lásky, ale, ako som si veľakrát všimol, ešte viac jej dokážete dať.

  prezident Slovenskej republiky

 • Rodič má tendenciu dať dieťa tam, kde je čo najlepšie prostredie, kde sú najmenšie rozdiely. Dieťa sa však ani v dospelosti nebude pohybovať vo...

  školská mediátorka