21 feb 2018

Špeciálne olympiády Slovensko Vás pozývajú na Majstrovstvá Slovenska v plávaní, ktoré sa budú konať v Trenčíne 13. 3. – 14. 3. 2018. Prihlášku je nevyhnutné záväzne poslať do 5. 3. 2018 na adresu: office@specialolympics.skŠtartovné vo výške 8 Eur za každého zúčastneného športovca zasielajte na účet VÚB Bratislava, č.ú.: SK72 0200 0000 0001 1623 5012 najneskôr do 6. 3. 2018.

27 jan 2018

Využite aj tento rok možnosť rozhodnúť o použití 2% svojich daní! Budeme radi, ak sa rozhodnete práve pre našu spoločnosť a podporíte aktivity pre ľudí s Downovým syndrómom.

20 jan 2018

Special Olympics Slovakia Vás pozýva na Majstrovstvá Slovenskej republiky Špeciálnych olympiád v bežeckom a v zjazdovom lyžovaní, ktoré sa budú konať v termíne 16. - 18. 2. 2018 v Monkovej doline Ždiar. V rámci programu bude predstavenie nového športu v Špeciálnych olympiádach – Snežníc. 

Ak ešte nie ste členom Špeciálnych olympiád, prihlášku na individuálne členstvo nájdete v prílohe.

19 jan 2018

Myšlienka vznikla v štáte Texas, v meste Austin. Skupina asi 20-tich mamičiek detí s Downovým syndrómom mala stretnutie. A medzi týmito mamičkami bola návrhárka Mica Maya. Strávili spolu deň, zdieľali svoje príbehy, radili sa a povzbudzovali jedna druhú. "Konečne sme sa stretli. Bolo tam toľko vzrušenia, stretnúť sa takto v reálnom živote", povedala Maya.

Naša vízia

Základné ciele a aktivity, ktoré sa snažíme rozvíjať.

Rekondičné pobyty

Každoročne organizujeme rekondičné pobyty pre rodiny s deťmi s DS a tábory bez rodičov pre deti od 15 rokov.

Médiá a legislatíva

Vydávame časopis Slnečnica, informujeme vás prostredníctvom tejto web stránky a facebookovej stránky Downov syndróm.

Pomoc rodinám

Sme nápomocní v procese integrácie a inklúzie, presadzujeme a obhajujeme práva ľudí s postihnutím.

Pripravujeme

Citácie

Aktuálne výroky na tému vzdelávania, integrácie do spoločnosti,
zdravotnej starostlivosti a života ľudí (nielen) s DS.

 • Inklúzia je lacnejšia. Prevádzka špeciálnych škôl je omnoho nákladnejšia a menej efektívna. Ak tieto peniaze dáte do normálnych škôl, ušetríte, a...

  hlavný konzultant pôsobiaci v rámci organizácie Inclusion Expert v Londýne

 • Ten, kto schválil výlety do Osvienčimu a jednu hodinu dejepisu navyše, netuší nič o tom, ako si človek osvojuje názory a postoje. Netuší, že nové...

  profesor Pedagogickej fakulty UK

 • Píše sa rok 2016 a deti so zdravotným postihnutím ešte stále nemajú zabezpečenú základnú podporu pre štúdium. Naopak sa nájdu peniaze na budovanie...

  Europoslankyňa (NOVA)

 • Cesta, ktorou sa vychováva dieťa s Downovým syndrómom, je často náročná tak pre dieťa ako pre celú rodinu. Preto rodina, v ktorej dieťa s ...

  lekárka

 • Ste úžasní ľudia, ktorí potrebujú starostlivosť a najmä veľa lásky, ale, ako som si veľakrát všimol, ešte viac jej dokážete dať.

  prezident Slovenskej republiky

 • Rodič má tendenciu dať dieťa tam, kde je čo najlepšie prostredie, kde sú najmenšie rozdiely. Dieťa sa však ani v dospelosti nebude pohybovať vo...

  školská mediátorka