V rámci prebiehajúceho 4. ročníka Pohni kostrou Vás srdečne pozývame na Športový deň Footgolf, ktorý sa uskutoční v nedeľu 26. mája 2024 v Golfovom areáli Kamenný mlyn Trnava v čase od 10:00 do 15:00 hod.

Liptovský Ján, 18. augusta 2024 - 24. augusta 2024
Relax hotel AVENA

Športový tábor so zameraním na plávanie pre ľudí s Downovým syndrómom organizuje Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku.

Opäť  máme pre Vás lákavú a zaujímavú ponuku na jednodňové komunitné stretnutie. Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku v spolupráci so Spojenou školou v Dubnici nad Váhom si pre Vás a Vaše rodiny pripravili akciu Deň remesiel v malebnom Gazdovskom dvore v Dolnej Súči.

Počas finišovania príprav letných pobytov a rôznych akcií, ktoré predsedníctvo Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku schválilo na rok 2024, sme dostali zaujímavú ponuku. Potešila nás ponuka od firmy Expodom.sk, ktorá nám ponúkla darovanie nožnicového párty stanu. Z ich širokej ponuky sme si po komunikácii v predsedníctve bez dlhšieho váhania vybrali zelený o rozmeroch 2 x 3 m.

Naša vízia

Základné ciele a aktivity, ktoré sa snažíme rozvíjať.

Rekondičné pobyty

Každoročne organizujeme rekondičné pobyty pre rodiny s deťmi s DS a tábory bez rodičov pre deti od 15 rokov.

Médiá a legislatíva

Vydávame časopis Slnečnica, informujeme vás prostredníctvom tejto web stránky a facebookovej stránky Downov syndróm.

Pomoc rodinám

Sme nápomocní v procese integrácie a inklúzie, presadzujeme a obhajujeme práva ľudí s postihnutím.

Citácie

Aktuálne výroky na tému vzdelávania, integrácie do spoločnosti,
zdravotnej starostlivosti a života ľudí (nielen) s DS.

 • Inklúzia je lacnejšia. Prevádzka špeciálnych škôl je omnoho nákladnejšia a menej efektívna. Ak tieto peniaze dáte do normálnych škôl, ušetríte, a...

  hlavný konzultant pôsobiaci v rámci organizácie Inclusion Expert v Londýne

 • Ten, kto schválil výlety do Osvienčimu a jednu hodinu dejepisu navyše, netuší nič o tom, ako si človek osvojuje názory a postoje. Netuší, že nové...

  profesor Pedagogickej fakulty UK

 • Píše sa rok 2016 a deti so zdravotným postihnutím ešte stále nemajú zabezpečenú základnú podporu pre štúdium. Naopak sa nájdu peniaze na budovanie...

  Europoslankyňa (NOVA)

 • Cesta, ktorou sa vychováva dieťa s Downovým syndrómom, je často náročná tak pre dieťa ako pre celú rodinu. Preto rodina, v ktorej dieťa s ...

  lekárka

 • Ste úžasní ľudia, ktorí potrebujú starostlivosť a najmä veľa lásky, ale, ako som si veľakrát všimol, ešte viac jej dokážete dať.

  bývalý prezident Slovenskej republiky

 • Rodič má tendenciu dať dieťa tam, kde je čo najlepšie prostredie, kde sú najmenšie rozdiely. Dieťa sa však ani v dospelosti nebude pohybovať vo...

  školská mediátorka