Svetový deň Downovho syndrómu 2024

Obrázok používateľa admin

O Svetovom dni Downovho syndrómu

21. 3. je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Oficiálne sa oslavuje od roku 2012, a to na základe rozhodnutia Organizácie spojených národov. V decembri 2011 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 21. marec za Svetový deň Downovho syndrómu s účinnosťou od roku 2012. Za účelom zvýšenia povedomia verejnosti o Downovom syndróme vyzýva OSN všetky členské štáty, aby práve v tento deň viac o Downovom syndróme písali, hovorili a diskutovali.

>> Tlačová správa <<

Prečo bol vybraný práve dátum 21. 3. ?
Pre toto. Dedičná informácia človeka je zapísaná do chemického jazyka deoxyribonukleovej kyseliny (DNA). DNA je uložená v štruktúrach bunkového jadra, v chromozómoch. Jadro zdravej bunky človeka obsahuje 46 chromozómov usporiadaných v pároch (23 pochádza od otca a 23 od matky). Na uľahčenie identifikácie sa jednotlivé chromozómové páry označujú číslami od 1 do 23.

Pri spojení vajíčka a spermie vznikne vzájomnou kombináciou 23 materských a 23 otcovských chromozómov zárodok, ktorý má opäť 46 chromozómov. Teda tak je to bežne, ale niekde môže v rámci tohto procesu nastať náhodná „chyba“. A tak je to aj v prípade, keď sa na chromozóme 21 nahromadí genetický materiál a nevznikne pár, ale vytvorí sa nadbytočná kópia chromozómu a namiesto dvoch vzniknú rovno chromozómy 3, teda vznikne trizómia chromozómu 21.  Táto trizómia chromozómu 21 je podstatou Downovho syndrómu. Vzniká náhodne, spontánne a nedá sa predvídať. Ľudia s Downovým syndrómom teda majú na tom najmenšom chromozóme – chromozóme 21 až 3 jeho kópie namiesto dvoch, preto na rozdiel od bežných ľudí každá ich bunka obsahuje namiesto 46 chromozómov 47. Všimli ste si tie čísla? 21 a 3 – preto 21. 3.

Prečo si v tento deň obúvame rozdielne ponožky?
Ponožky boli symbolicky vybrané preto, lebo pri troche fantázie pripomína ich tvar chromozómy. V tento deň si preto na každú nohu obúvame ponožky, ktoré na prvý pohľad spolu nesúvisia - líšia sa farbou, vzorom či veľkosťou. Tým dávame najavo, že si uvedomujeme odlišnosť týchto ľudí, ale aj to, že ich podporujeme a ich inakosť chápeme. A presne tak, ako aj pár zdanlivo nesúrodých ponožiek dobre plní funkciu a zahreje nohy, tak aj ľudia s Downovým syndrómom k nám – bežným ľuďom patria, obohacujú naše životy, sú neodmysliteľnou súčasťou rodín, školských kolektívov, športových družstiev, divadelných a tanečných súborov – ich inakosť ich nesmie diskriminovať a segregovať na perifériu. Rozdielnymi ponožkami demonštrujeme, že chápeme, že inakosť je normálna a patrí do nášho života. Rozdielnymi ponožkami demonštrujeme, že ju akceptujeme.

Výzva Svetového dňa Downovho syndrómu na rok 2024

#EndTheStereotypes

Čo je vlastne stereotyp?

Stereotyp je pozitívna alebo negatívna predstava, ktorá je často nepresná a nesprávna. Je založený na obmedzených informáciách alebo jednotlivých skúsenostiach. Napriek tomu je veľmi ťažké vytvorený stereotyp zmeniť.

Aká je skutočnosť?

Každý človek s mentálnym znevýhodnením má individuálnu identitu, záujmy a schopnosti ako každý iný. Downov syndróm je iba niečo, čo túto komunitu spája. Nedefinuje ju.

Skončime so stereotypmi!

Všetci sme rozdielni a zároveň rovnakí. Zaslúžime si rovnaké príležitosti, zaobchádzanie aj miesto v spoločnosti. Zahoďme stereotypy, spojme naše odlišnosti a vykročme spoločne k inklúzii.

 

Plagát na vytlačenie