Odborná literatúra

Včasná intervencia zameraná na deti s Downovým syndrómom

Autor: PaedDr. Jana BALÁŽOVÁ, PhD., Mgr. Anna SÁDOVSKÁ, PhD.
Vydané: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, prvé vydanie, 2024

Výberový slovník vhodných a nevhodných pojmov na označovanie zdravotného postihnutia

Autor: PhDr. Anna Šmehilová, PhD.
Vydané: Bratislava 2017, Skupina Európskych konzervatívcov a reformistov, Jana Žitňanská - europoslankyňa

Sprievodca právami pacienta na sociálnu a zdravotnú starostlivosť 2017

Vydala: Asociácia na ochranu práv pacientov SR, 2017

Praktický sprievodca rôznymi formami pomoci pre rodiny s dieťaťom so zdravotným postihnutím

Autor: Lýdia Brichtová
Vydala: SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava 2017

Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje

Autor: Barbora Bazalová
Vydané: Praha, Portál 2014. ISBN 978-80-262-0693-4

Inkluzívna edukácia: aktuálna výzva pre školy a školské zariadenia

Autor: Pavol Janoško
Vydané: Zlín, Verbum 2013. Slovenský jazyk. ISBN 978-80-561-0062-2

Rozvoj dovedností dospělých lidí s mentálním postižením

Autori: Vendula Solovská a kol.
Vydané: Praha, Portál 2013. ISBN 978-80-262-0369-8

Jak se žije dětem s postižením po deseti letech

Autori: Chvátalová, Helena
Vydavateľ: Portál 2012. ISBN: 978-80-262-0086-4

Mentální postižení v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu

Autor: Milan Valenta, Jan Michalík
Vydané: Grada, 2012, ISBN: 978-80-247-3829-1

Dítě s mentálním postižením ve škole

Autor: Petra Bendová, Pavel Zikl
Vydané: Grada, 2011, ISBN: 978-80-247-3854-3

Člověk s duševním postižením a jeho právní jednání. Otázka opatrovnictví dospělých

Autori: Marečková Jana; Matiaško Marek
Vydavateľ: Linde Praha, a.s. 2010. ISBN:978-80-7201-801-7

Inkluzivní vzdělávání: teorie a praxe

Autori: Vanda Hájková, Iva Strnadová
Vydavateľ: Grada 2010. ISBN: 978-80-247-3070-70

Komunikace s lidmi s postižením

Autor: Josef Slowik
Vydavateľ: Portál 2010. ISBN: 978-80-7367-691-9

Kvalita života osôb s mentálym postihnutím v domovoch sociálnych služieb.

Zborník, Vydané: Osadné, 2010, ISBN: 978-80-555-0260-1

Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícimi trvalou péči

Autor: Marlis Pörtner
Vydavateľ: Portál 2009. ISBN:978-80-7367-582-0

Náročné mateřství. Být matkou postiženého dítěte

Autori: Vágnerová Marie, Strnadová Iva, Krejčová Lenka
Vydané: Karolinum 2009

Narodilo se s problémy a co bude dál?

Autor: Daniela Sobotková, Jaroslava Dittrichová a kolektív
Vydané: Triton, 2009. ISBN: 978-80-7387-141-3

Rozvoj hrubé motoriky u dětí s Downovým syndromem: průvodce pro rodiče i profesionály

Autor: Patricia C. Winders, P. T.
Vydané: Jihočeská univerzita v spolupráci so spoločnosťou Ovečka, o.p.s. v Českých Budějoviciach 2009

Problémové chování u lidí s mentální retardací

Autor: E. Emerson
Vydané: Portál 2008. ISBN: 978-80-7367-390-1

Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem

Autori: Čadilová Věra; Jůn Hynek; Kateřina Thorová
Vydavateľ: Portál 2007. ISBN:978-80-7367-319-2

Zkušenost rodičů dětí s mentálním postižením

Autor: Jan Vančura
Vydané: Barrister and Principál 2007

Orofaciální regulační terapie

Autori: Morales Rodolfo Castillo
Vydavateľ: Portál 2006. ISBN: 80-7367-105-0

Programy pro rozvoj myšlení detí s odchylkami vývoje

Autor: Jo Lebeer Jo (ed.) a kol.
Vydané: Portál, 2006. ISBN: 80-7367-103-4

Downův syndrom

Autor: Mark Selikowitz
Vydané: Portál 2005, ISBN: 80-7178-973-9

Jak se žije dětem s postižením

Autori: Chvátalová, Helena
Vydavateľ: Portál 2005. ISBN: 80-7367-013-5

Diagnóza: Downov syndróm

Autor: Mária Šustrová a kol.
Vydané: Perfekt 2004

Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením

Autori: Newman, Sarah
Vydavateľ: Portál 2004, ISBN: 80-7178-872-4