Pomoc rodinám z Ukrajiny

Obrázok používateľa admin

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku je pripravená poskytnúť pomoc rodinám z Ukrajiny vo viacerých oblastiach:

  1. Akútna pomoc - pomoc s ubytovaním rodinám s dieťaťom / členom s DS v rodinách na Slovensku. Ide o ubytovanie v súkromí v rámci možností našich členov našej SDS. Na našej FB stránke máme info o základných požadovaných informáciách, ktoré pre poskytnutie pomoci potrebujeme a na základe nich vieme dať dopyt na konkrétnu požadovanú pomoc pre rodiny z Ukrajiny (presné zloženie členov rodiny - vek, kedy prídu, resp. kde sú ak už sú tu, čo potrebujú - ubytko, inú formu pomoci, ako dlho na Slovensku potrebujú ubytko - len prechádzajú, alebo na neurčito?)
  2. Potenciálna pomoc v priebehu roka – možnosť zúčastniť sa našich aktivít, t.j. letných rodinných pobytov pre rodiny s deťmi s DS
  3. Dlhodobá pomoc – poskytnúť kontakty na lekárov, ambulanciu pre DS (MUDr. Šustrová), kontakty na našich členov bývajúcich v blízkosti azylového ubytovania danej rodiny s dieťaťom s DS
  4. Dlhodobá pomoc – poskytovať požadované informácie v akejkoľvek oblasti života rodiny s dieťaťom s DS na Slovensku – ak vieme, odpovieme alebo nasmerujeme, pomôžeme zistiť
  5. Samozrejme, prihlásené rodiny s dieťaťom s DS prijmeme za čestných členov našej SDS, čím im bude zasielaný časopis Slnečnica a budú informovaní o dianí a akciách v SDS

Kontaktovať nás môžete mailom na ds@downovsyndrom.sk.