Blog

Obrázok používateľa admin

Bojujeme s veternými mlynmi (?) alebo o retardovaných a segregácii

Na stole je novela školského zákona. Zákonotvorcovia neustále v súvislosti s ním operujú pojmom inklúzia. Je však navrhovaný text zákona skutočne inklúzii naklonený, inklúziu podporujúci a inklúziu do života zavádzajúci? Nie je – to je moja  jednoznačná odpoveď.

Obrázok používateľa admin

Inklúzia - ako na ňu v praxi?

Nemám prax, minimum pedagogických skúseností a som za inklúziu. Náš školský systém ju stále nastavenú nemá a vyzerá to tak, že ani nový školský zákon s ňou ešte neráta. Máme oddelenie inklúzie na Ministerstve školstva, poznáme definíciu pojmu, podpísali sme k nej niekoľko medzinárodných dohovorov, vieme aj úžasne vysvetliť, ako funguje, ale do praxe inklúziu nevieme či nechceme dostať. Stále sa pohybujeme na úrovni integrácie. Neustále nastavujeme štandardy a škatuľkujeme.

Stránky

Odoberať RSS - blogy