vzdelávanie

Obrázok používateľa admin

Učiace sa Slovensko

Občiansky aktívni rodičia detí so zdravotným znevýhodnením (ZZ) založili o.z. Platformu rodičov detí so ZZ a chcú byť partnerom pri presadzovaní dostupnosti a definovania kvality včasnej intervencie, vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením a zlepšovania sociálno-ekonomickej situácie rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

Prišli aj s iniciatívou presadzovania vhodného vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením, a teda požiadavkou zadefinovania pripomienok k Národnému programu "Učiace sa Slovensko".

Obrázok používateľa admin

Dajte ľuďom s mentálnym postihnutím šancu pracovať

Podporte Bivio

Vďaka Vašej podpore vzdelávacieho projektu BIVIO získajú ľudia s mentálnym postihnutím prax pre svoje pracovné uplatnenie. Podporiť nás môžete aj zaslaním daru priamo na číslo účtu: SK5502000000000140534012, VS: 12015, SWIFT: SUBASKBX.

Viac o možnostiach podpory TU.

Stránky

Odoberať RSS - vzdelávanie