Vyznania

Obrázok používateľa admin

Dovoľte mi najskôr nie príliš veselý úvod. Symptómom vyspelej civilizácie sú informácie. Vedia vyvolať všetky druhy emócií, dokážu smerovať davy k cieľom iných ľudí. Aj ich zásluhou kráčajú našim dnešným svetom Strach + Nevedomosť + Pohodlnosť. Diktujú, kým máte byť, čo máte nosiť, koho sa báť, čo je vhodné a čo už je zastarané.

Predkladajú vám možné scenáre ťažkostí, zahmlievajú podstatu vecí, zľahčujú hodnoty, ktoré platili doteraz. Účelovo menia význam slov, príliš často ponúkajú rýchle a povrchné závery.

A v ich mene bola spustená jedna tichá akcia. Možno ste ju zaregistrovali. Jedná sa o cielenú elimináciu ľudí s DS v prenatálnom vývoji vo vyspelých krajinách.

Ak sa niekto rozhodne nepriviesť na svet svoje dieťa, je to jeho voľba a chceme, aby táto možnosť ostala zachovaná. Len túžime po tom, keby ostala aj možnosť rozhodnúť sa, a to bez nátlaku a s dostatočným množstvom informácii pre aj proti.
 
A preto aj my, rodičia detí s Downovým syndrómom chceme vytvoriť malý proti-nátlak... Otvorene sa vyznávame z lásky k svojim deťom. Pripojíte sa k nám? 
 
"Keď sa moja najmladšia dcéra narodila s Downovým syndrómom, všetko, čo som vedel, boli z počutia prevzaté stereotypné názory. Mýlil som sa, keď som predpokladal, že náš život bude odteraz vymedzený iba jej obmedzeniami. To, čo hlavne definuje náš život, je predsa láska."  - Ellen S.

 "Želám si, aby ľudia videli, čo vidím ja, tento život, v ktorom žijeme. Že grilujeme na záhrade, spoločne trávime prázdniny, oslavujeme narodeniny. Želám si, aby ľudia videli lásku, s ktorou žijeme." – Eileen K.

"Obrovská láska, to je moja dcéra. Sú tu nejaké výzvy, ale naučila ma behom svojich siedmich rokov viac o živote, ako ja ju naučím za celý svoj život. Nádej je úžasná vec!" - Stacy R.

"Dúfam, že keď nabudúce uvidíte rodiča dieťaťa s Downovým syndrómom, tak namiesto toho, aby ste premýšľali o tom, aké zlé to musí byť, zamyslíte sa nad tým, čo má najväčší význam. A dúfam, že uvidíte lásku." - Dionna M.

"Každý týždeň som so svojím malým synom u lekárov a fyzioterapeutov. Bez ohľadu na výzvy, ktorým čelí ten deň, je tu vždy ten jeho úsmev, ktorý od neho dostanem. Je to silný malý muž a na oplátku ma urobil silnejšou osobou." - Amanda S.

"Čistá láska." -  Denise B.

Napíšte nám aj vy svoje vyznanie!

Zdroj: https://themighty.com/

Preklad: Dandy Divílková


Fatal error: views_plugin_display::destroy(): The script tried to execute a method or access a property of an incomplete object. Please ensure that the class definition "metatag_views_plugin_display_extender_metatags" of the object you are trying to operate on was loaded _before_ unserialize() gets called or provide an autoloader to load the class definition in /data/f/6/f69d0b58-287b-4f9e-a63f-c1d4b3dd2bfb/downovsyndrom.sk/web/v16/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_display.inc on line 286