Nadácia otvorenej spoločnosti konferencia 7.-9.12.2016 veľká Téma, mimoriadny Hostia

Obrázok používateľa eňa.vargová

http://connected.osf.sk/?utm_source=facebook&utm_campaign=PS-connected&u...

Pozývame vás na podujatie, ktoré sa bude tri dni venovať ľudským právam a tomu, ako túto tému dobre odkomunikovať a priniesť späť do škôl a verejných politík. Chceme ukázať všetkým, čo majú záujem, ako túto tému príťažlivejšie vysvetliť nastupujúcej generácii. Viac informácií nájdete na connected.osf.sk, kde si môžete zakúpiť aj lístky za fakt dobré ceny. Tešíme sa na vás!

Určite preletíte túto informáciu o konferencii ako ja, no keď  si ROZKLIKNETE aké veľké  témy sa budú na konferencii riešiť, tak isto urobíte to čo ja - PRIHLÁSITE SA.

The Power of Education

Miesto konania (8. december 2016): Pálffyho palác, Zámocká 47, Bratislava

Moderuje: Ondrej Gallo

9:00 – 10:00
Registrácia, káva a občerstvenie
Registration, coffee & snack

10:00 – 10:20
Otvorenie konferencie
Opening of the conference
Jana Dubovcová / príhovor ombudsmanky / Ombudsman of Slovak Republic
Ján Orlovský / príhovor riaditeľa OSF / Executive Director of Open Society Foundation

10:20 – 11:15
Audrey Osler (Nórsko)
Ľudské práva a vzdelávanie: Etický rámec vzdelávania pre sociálnu spravodlivosť
“HRE metodotógia”
Human Rights and schooling: An ethical framework for teaching for social justice
HRE Methodology
DISKUSIA

11:15 – 11:45
Prestávka na kávu
Coffee break

11:45 – 12:30
Ľudské práva a vzdelávanie: Kde sme a kam smerujeme na Slovensku
Human rights and schooling: Where are we, Where are we going
Elena Kriglerová Gallová (SR) / Centrum pre výskum etnicity a kultúry / CVEK – Centre for the Research of Ethnicity and Culture
Peter Dráľ (SR) / Chceme vedieť viac / Campaign – We want to know more
PANELOVÁ DISKUSIA

12:30 – 14:00
Obed
Lunch

14:00 – 15:30
Olafur Sveinson (Island)
Erla Margret (Island)
Ako funguje systém špeciálnych škôl na Islande? “Crazy Viking Teachers”
How does the system of special schools on Iceland work? “Crazy Viking Teachers”
DISKUSIA

15:30 – 16:00
Prestávka na kávu
Coffee break

16:00 – 17:00
Ľudské práva v školách: Ako to vieme robiť na Slovensku?
Human rights and schooling: How do we do Human rights in education in Slovakia?
Terézia Drdulová (ZŠ Smolenice)
Patrícia Zrnčíková (ZŠ Janka Matušku, Dolný Kubín)
Viera Grohová (ZŠ Letná, Poprad)
PANELOVÁ DISKUSIA

17:00 – 17:30
Zhodnotenie dňa
Day evaluation

17:30 – 19:00
RAUT
Výstava