Podporte naše aktivity

Pravidelné členské príspevky

Chcem uhradiť pravidelný ročný členský príspevok.

Sponzorské príspevky a dary

Chcem finančne podporiť činnosť Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku.

Podpora publikačnej činnosti

Chcem finančne podporiť vydávanie časopisu Slnečnica a ďalších publikácií.

Ďakujeme všetkým sponzorom a partnerom, ktorí nás akokoľvek podporili.

Členské príspevky

Členské príspevky uhrádzajú členovia SDS jedenkrát ročne vo výške 20 Eur. V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaným členom, vyplňte, prosím, elektronickú prihlášku.

Prevodom na účet:Členský príspevok

Suma: 20 EUR / rok
účet: SK61 0200 0000 0001 6573 1012, BIC: SUBASKBX
variabilný symbol: rok, za ktorý platíte členské
popis: Meno člena za ktorého je poplatok uhrádzaný

VIAMO:

Prostredníctvom VIAMO na tel. číslo 0903 634 396 alebo nascanovanim 2D kódu z aplikácie VIAMO alebo priamo kiknutím na tlačidlo: Členský príspevok

Príspevok na publikačnú činnosť

Časopis Slnečnica

Ak máte záujem o jednorázové zaslanie časopisov Slnečnica, je potrebné vyplniť formulár s adresou doručenia a prispieť sumou 5 Eur na každý výtlačok (zahŕňa balné a poštovné v rámci SR). Časopis odosielame do troch dní po pripísaní úhrady na účet spoločnosti.

Kniha "Diagnóza: Downov syndróm" v elektronickom formáte

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku vydala v roku 2004 cennú a potrebnú knihu Diagnóza: Downov syndróm od autorov Mária Šustrová a kol., ktorá odborno-populárnym spôsobom približuje ľudí s Downovým syndrómom. Teraz máte možnosť získať elektronickú verziu tejto knihy za symbolický príspevok 8,90 Eur. E-knihu odosielame na zadaný e-mail do 24 hod. po pripísaní úhrady na účet spoločnosti.