Redakcia

Šéfredaktor

Daša Krátka /Kúty/

Členovia redakčnej rady

1.) Daniela Divílková /Trenčín/

2.) Mária Srnáková /Suchá nad Parnou/

3.) Jarmila Kolenová /Púchov/

4.) Andrea Považanová

5.) Lenka Chovancová /Bratislava/

6.) Róbert Lezo /Trenčín/

7.) Pavol Hyclák /Kežmarok/

 

Evidencia členov / predplatiteľov

Dušan Fabian /Trenčín/

Tlač

LL studio, Bratislava

Distribúcia

L.K. Permanent, s.r.o., Bratislava