Predsedníctvo

Na X. Sneme Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku dňa 31. 7. 2021 boli za členov predsedníctva zvolení:

  1. Róbert Lezo, predseda
  2. Mária Srnáková, podpredseda
  3. Daša Krátka
  4. Eva Ščerbáková (odstúpila)
  5. Martina Stašáková
  6. Veronika Plesníková (odstúpila)
  7. Peter Filip
  8. Pavol Hyclák
  9. Ingrid Ráczová