Eva Grebečiová

Člen predsedníctva

 

Bratislava

Až narodením našej prvej dcéry Ely v roku 2005 som sa dozvedela o diagnóze Downov syndróm. Dovtedy som sa s problematikou zdravotne handikapovaných veľmi nestretávala. Jej narodením som začala zbierať všetky dostupné informácie, ako sa o ňu čo najlepšie starať, ako ju podporiť vo vývoji, na čo sa zamerať, keď je ešte maličká. Dostala som sa aj do bratislavskej komunity o.z. Up-down syndróm a neskôr na pobyty organizované Spoločnosťou DS na Slovensku. Tu som si mohla vymieňať skúsenosti s inými rodičmi. Som veľmi aktívny človek, mám veľkú podporu v blízkej rodine, takže som sa zúčastňovala množstva školení, seminárov, odborných workshopov doma aj v zahraničí. Písala som projekty na podporu aktivít pre deti s DS predovšetkým pre bratislavskú komunitu, keďže tu žijem. Neskôr som začala pôsobiť ako člen predsedníctva SDS.

Organizovala som tri odborné kurzy pre rodičov a odbornú verejnosť, bola som spoluorganizátorkou konferencie o DS a koordinátorkou denného detského tábora pre deti s postihnutím v Bratislave v rámci nášho o.z..

Snažím sa propagovať inklúziu v bežnom živote a najmä inkluzívne vzdelávanie našich detí. Výsledkom je aj náš „vyhratý boj“ s autoritami zo školského prostredia o integráciu dieťaťa s postihnutím do komunity, kde vyrastá a bude v budúcnosti žiť.

Ela v súčasnosti (2016) navštevuje tretí ročník bežnej základnej školy so svojou mladšou sestrou Valériou, ktorá má 8 rokov. Snažíme sa žiť úplne „normálny“ život, nepociťujeme, že by sme boli Elou nejak „obmedzovaní“. Ela sa zúčastňuje s nami všetkých vhodných aktivít. Ja pracujem v medzinárodnej spoločnosti ako účtovný analytik. Prácu môžem vykonávať z domu, takže dokážem skĺbiť pracovné, rodinné aj dobrovoľné aktivity.