Peter Kalmár

Člen predsedníctva

 

Košice

Moja sestra Janka sa už vyše tridsať rokov úspešne integruje do spoločnosti, aj vďaka umeleckému združeniu ArtEst, kde pôsobí a Sociálnemu divadlu Hopi hope, kde hrá ako herečka, hudobníčka a tanečníčka.

Divadlo Hopi hope má ambície presadiť sa ako sociálne divadlo, kde na jednom javisku spolupracujú marginalizované a znevýhodnené skupiny s profesionálnymi a poloprofesionálnymi hercami a umelcami. Cieľom Divadla Hopi hope je komunikácia medzi týmito skupinami, oddelenými bariérou neporozumenia, na javisku a prispieť tak k integrácii týchto skupín do intaktnej spoločnosti (sociálne integračný cieľ), zlepšiť sebavedomie, rečové a pohybové schopnosti marginalizovaných skupín (výchovný cieľ), a v neposlednej rade baviť svojich divákov, poskytnúť im umelecký zážitok (estetický cieľ).

V Arteste pracujem a som aj umelecký vedúci Sociálneho divadla Hopi hope.

Verte mi... táto práca ma naozaj baví.

Váš Peter